Ansvarsförsäkring

Stärk dina kunskaper inom ansvarsförsäkring under två kursdagar som varvar teori och praktik

 

Ansvarsförsäkring är en komplex försäkringsprodukt som ställer höga krav vid såväl försäljning/förmedling som skadereglering. Under sammanlagt två utbildningsdagar ges du såväl överblick över ansvarsförsäkringsområdet som djupgående kunskaper beträffande olika typer av ansvarsförsäkring, från ett försäkringsperspektiv.

 

Innehåll

Under utbildningens behandlas ansvarsförsäkringens villkor och principer för tolkning. Vidare behandlas vissa regler i FAL med särskild betydelse vid ansvarsförsäkring. I denna del ges du som deltagare ett antal verktyg som ger ökad förmåga att kunna analysera vad en ansvarsförsäkring täcker respektive inte täcker.

 

Kursen går bland annat igenom:

  • Introduktion till ansvarsförsäkring
  • Allmänt om tolkning av försäkringsvillkor
  • Särskilt om den närmare innebörden av vissa villkor för ansvarsförsäkring
  • Försäkringstiden och så kallade triggers
  • Särskilt om den närmare innebörden av vissa villkor för ansvarsförsäkring (forts)
  • Vissa begränsningar av respektive undantag från försäkringsskyddet
  • Allmänt om FAL
  • Biförpliktelserna
  • Anmälan av försäkringsfall, anspråk på ersättning och preskription

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med ansvarsförsäkring. Du är exempelvis försäkringsjurist, skadereglerare, regresshandläggare, produktutvecklare, underwriter, försäkringssäljare, kundombudsman, försäkringsförmedlare, försäkringsupphandlare (risk manager), advokater och biträdande jurister.

 

 

 


 

Kursledare

 

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98