Modern affärsutveckling

Praktiska kursdagar med affärsmodellen som grund

 

Att arbeta med utveckling och digitalisering av försäkringsaffären och erbjudanden kräver en förståelse för helheten. Att navigera runt hur våra kunder förflyttar sig och hur vi tävlar med våra konkurrenter om deras uppmärksamhet är avgörande för att vara hållbart framgångsrik. Du kommer i denna utbildning få fördjupad förståelse för hur du med affärsmodellen som primärt verktyg kan arbeta med att bättre förstå och förändra din verksamhet och er affär.

 

Innehåll

  • Affärsmodellen som en lins på omvärlden
  • Värdeerbjudandet och konkurrensanalys – hur vinner vi kunden?
  • Kundresan - ett verktyg för att knyta samman kunden med verksamheten
  • Transformationsanalys – med affärsmodellen som ram förstår vi hur och vad vi klarar av att utveckla

 

Upplägg

Kursens två första dagar genomförs fysiskt i Stockholm. Under dessa dagar ges du en grundlig introduktion via föreläsningar till de metoder som du kommer kunna använda som verktyg. Vi säkerställer att du förstår det praktiska och logiken i metoderna. Detta görs av erfarna utbildare med vana att entusiasmera och inspirera kring affärsutveckling.

Under de dagarna kommer du även få testa och öva på ett antal olika metoder som du därefter kommer att få tillämpa på egen hand i självständigt hemarbete. Utifrån en given struktur kommer du skapa värde för dig själv genom att analysera och skaffa dig nya perspektiv på vad du gör idag.

Kursen avslutas med en tredje digital dag då du får presentera dina insikter, få feedback på ditt arbete och utbyta insikter med dina branschkollegor kring hur ditt arbete gått. Du kommer då även få med dig mer kunskap kring hur du tar dina förändringsinsikter vidare till förändringsinitiativ. 

 

Kursens delar

Modern affärsutveckling (2 fysiska dagar) 

Vi inleder med att ta avstamp i strategi, omvärldsförståelse och affärsmodeller. Detta är grunden för att bedriva utveckling. Du som deltagare kommer inspireras med olika exempel på innovationsmöjligheter och få öva på att bedöma hur omfattande en transformation blir för din verksamhet genom att analysera hur er kundresa ser ut och hur ni levererar på den.

 

Självständigt arbete (mellan tillfällena)

 

För att stärka din inlärning och se till att metoderna verkligen tar fäste i din vardag kommer du ges en hemuppgift. Att tillsammans med kursledaren tänka till kring vilket/a verktyg som du kommer lära dig mest av, nyttja det för att arbeta med en konkret frågeställning i din vardag och därefter få feedback på det arbetet.

 

Erfarenhetsutbyte och förflyttningsplanering (1 digital dag)

Dagen kommer bestå av två tydliga delar, först och främst får du chansen att presentera ditt eget arbete och få feedback från kursledaren och dela erfarenheter med dina branschkollegor. Detta för att ta ditt eget lärande hela vägen fram till punkten att du kommunicerar dina nya insikter. Den andra delen av dagen kommer handla om förflyttningsplanering och hur du på ett ändamålsenligt sätt skapar den transformation som är relevant för din verksamhet. Att realisera ett stort IT-projekt är inte samma sak som att utveckla arbetssätten i kundservice. Vi kommer diskutera och ge våra perspektiv på skillnaderna och de framgångsfaktorer som Cordial byggt upp.

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med utveckling och förändringsledning i roller som till exempel affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, produktägare eller projektledare. Programmet passar även mycket bra för dig som är chef eller ledare.

 

Detta får du som deltagare

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Efter kursen

Efter kursen har du fått en ökad förmåga att komma i mål med existerande och framtida förbättrings- och utvecklingsarbeten. Du har också fått praktiskt öva på att framgångsrikt analysera och planera affärsutveckling i din verksamhet. Du ska kunna koppla affärseffekter till initiativ och insatser och på så sätt bidra till affärsutveckling genom att realisera och utveckla lönsamma produkter och affärer.

 

Kursledare


Torbjörn Olsson

Cordial

Som utbildningsansvarig hos managementrådgivaren Cordial arbetar Torbjörn dagligen med att stärka organisationers och individers genomförandekraft. Han är en uppskattad föreläsare och inspiratör där innehållet byggs av konkreta case från framgångsrika företag, egna erfarenheter från hans linjebakgrund och nuvarande vardag som rådgivare där han dagligen bistår kunder i deras utvecklingsarbete kring affärsmodeller och framgångsrika kundmöten.

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98