Nätverk Ansvarsförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande erbjuder Svenska Försäkringsföreningen ett unikt nätverk för dig som jobbar med ansvarsförsäkring inom försäkringsbranschen.

Nätverket erbjuder en mötesplats för utbildning, erfarenhetsutbyte och diskussioner gällande juridisk praxis, aktuella frågeställningar och praktisk hantering av ansvarsfrågor inom den svenska försäkringsbranschen. På nätverksträffarna får du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper med kunniga och erfarna experter inom området.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Mål

Målet med nätverket är att öka dina kunskaper om regelverk och juridisk praxis inom den svenska försäkringsbranschen. Detta för att skapa affärsnytta i din egen verksamhet och få verktyg för hur du kan jobba med regelverken.

Målet är att skapa en dynamisk mötesplats med erfarenhetsutbyte, diskussioner, utveckla kompetensen och skapa kontaktytor, som lever över tid.

 

Exempel på innehåll

  • Hur påverkar användandet av leverantörsundantaget Ansvarsskadereglerare?
  • PFAS-domen och det förändrade personskadebegreppet

 

Vad får jag som deltagare?

  • Vidareutveckling av professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med andra 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
  • Nya kontaktytor i branschen
  • Professionell vidareutbildning
  • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
  • Kompetensutveckling

 

Nätverksledare
 

Per Sjödin, Partner, Advokat, Advokatfirman NORDIA


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98