IDD - tillämpning i praktiken

Lärdomar hittills och utmaningar framöver

 

Lagen om försäkringsdistribution bygger på ett EU-direktiv, IDD (Insurance Distribution Directive). IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att regelverket redan trätt i kraft finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom arbetet med försäkringsdistribution utifrån ett mer praktiskt försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras. Under kursen går vi även igenom olika samarbetsmodeller för att sälja försäkringar: via förmedlare samt så kallade specialombud och tipsare.  Vi kommer också att gå igenom vad man konkret behöver göra när man anlitar olika aktörer.

Vi kommer även in på lämplighetsprövning och utbildningskrav för förmedlare och för försäkringsbolagens egen säljkår. Dessutom kommer vi att gå igenom praktiska exempel på vad ett förmedlaravtal behöver innehålla. Vi kommer också in på gränsdragningen mot gruppföreträdare och outsourcingregelverket.
 

Vi kommer att få ta del av branschens perspektiv på IDD både utifrån skadeförsäkring och livförsäkring. Hur har de praktiskt hanterat regelverket? Vilka utmaningar står de inför och hur kunde de gjort annorlunda?
 

För vem?
 

Kursen vänder sig till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributions- eller complianceansvarig eller VD på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank. Kursen passar också dig som ansvarar för förmedlarsamarbeten och affinity, eller arbetar som COO, säljchef eller motsvarande roller hos förmedlingsföretag.

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Innehåll
 

Under kursen kommer ni bland annat gå igenom:

 • Informationskrav och uppföranderegler
 • Tillståndskrav och verksamhetsregler
 • Rådgivning och ersättning
 • Tillsyn, ingripanden och övergångsregler 
 • Olika typer av försäkringsförmedlare
 • Vad ska du tänka på vid anlitandet av en förmedlare?
 • Avgränsning mot outsourcing och gruppföreträdare
 • IDD utifrån ett bolagsperspektiv livförsäkring
  Gästföreläsare: Linda Hellström, Chefsjurist, Handelsbanken Liv
 • IDD utifrån ett bolagsperspektiv skadeförsäkring
  Gästföreläsare: Susanna Ireby, Senior Compliance Officer, Trygg-Hansa 
  Malin Wikström, Senior Governance Manager, Trygg-Hansa

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm
 

Kursledare
 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna är specialiserad på regelverket kring försäkringsdistribution och är en uppskattad föreläsare och utbildare på området. Hon hjälper företag löpande med operativa frågor och råd kopplade till distributionssamarbeten. Det kan handla om allt från lämplighetsprövningar och fortbildning av distribuerande personal och anknytna förmedlare till granskning av förmedlingsavtal. Anna är även specialiserad inom dels finansiella företags företagsstyrning/governance, dels dataskydd/GDPR och är rådgivare till flera finansiella aktörer på det området. Hon har ett stort teknikintresse och arbetade som elektronikingenjör i försvaret innan hon utbildade sig till jurist.

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97