Stipendier

En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att stödja föreningens medlemmar, anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier och forskning inom försäkringsområdet. Svenska Försäkringsföreningen arrangerar även studieresor varje år genom sina resestipendier.


Stiftelser


Föreningen har dessa möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningens förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet samt studier och forskning inom försäkringsområdet. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från privatpersoner och företag.

 

Resestipendier

Att söka stipendium

Stipendierapport

 

Resestipendium London 2017
Följ med SFF till Europas finansiella centrum!


I november anordnar SFF ännu en av våra populära stipendiefinansierade studieresor, och denna gång besöker vi London. Finanshuvudstaden står för ett antal utmaningar efter Brexit och vi ska försöka reda ut konsekvenserna för försäkringsbranschen. Med lång historia som starkt finansiellt centrum i Europa har London mycket att erbjuda den som är intresserad av hur det europeiska försäkringssystemet ser ut och hur detta påverkar den svenska...

Sista dag för ansökan: 2017-09-24
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2017

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa bildades 2000 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.

Sista dag för ansökan: 2017-09-17
Nordiskt utbyte 2017

Tillsammans med försäkringsföreningarna i Finland, Norge, Danmark och Island ordnar SFF varje år en stipendiefinansierad konferens med deltagare från respektive land – en unik möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling. I september är det dags igen, och i år hålls konferensen i Stockholm med tema Återförsäkring. Flera spännande föreläsare kommer att belysa återförsäkringsområdet från olika vinklar och ge en bättre förståelse av marknaden.

Sista dag för ansökan: 2017-06-06
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2017

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.

Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö 2017

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.

Svenska Försäkringsföreningens styrelsen har beslutat att stiftelsen inte skall dela ut pengar under 2017.