Stipendier

 

En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att stödja föreningens medlemmar, anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier och forskning inom försäkringsområdet. Svenska Försäkringsföreningen arrangerar även studieresor varje år genom sina resestipendier. Detta är möjligt genom ett antal stiftelser som Svenska Försäkringsföreningen förvaltar.

 

Om resestipendier          Om övriga stipendier

Resestipendium Amsterdam 2019
  Anmälan är stängd.
Följ med SFF på en studieresa till ett av världens största insurtech centrum – Amsterdam. En unik möjlighet!


I december genomför SFF ännu en av våra populära, stipendiefinansierade studieresor som då går till Amsterdam. Med lång historia som starkt finansiellt centrum har Amsterdam mycket att erbjuda den som är intresserad av hur det globala finansiella systemet hänger ihop med försäkringssystemet och deras satsning på...

Sista dag för ansökan: 2019-10-01
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2019

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa bildades 2000 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.

Styrelsen välkomnar särskilt ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjandet av naturresurser med undantag av fossila bränslen.

Sista dag för ansökan: 2019-08-19
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2019

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.

Sista dag för ansökan: 2019-04-26
Resestipendium London 2019
  Ansökan är stängd. Följ med SFF på en studieresa till ett av världens största finansiella centrum – London. En unik möjlighet!

SFF genomför ännu en av våra populära, stipendiefinansierade studieresor som i maj går till London. Med lång historia som starkt finansiellt centrum har London mycket att erbjuda den som är intresserad av hur det globala finansiella systemet hänger ihop med försäkringssystemet och hur detta påverkar den svenska...

Sista dag för ansökan: 2019-03-03
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2019

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet