Om oss

 

Svenska Försäkringsföreningen är en fristående förening som har funnits sedan 1875, vilket gör oss till en av branschens äldsta verksamma föreningar. Vi arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor för anställda inom försäkringsbranschen genom att arrangera kurser, seminarier, föreläsningar, program och nätverk. Vi skapar även mötesplatser och bidrar till nätverkande, både fysiskt och digitalt, inom försäkringsbranschen genom bland annat studieresor och inspirerande medlemsevent.

Vi finns belägna i Garnisonens lokaler på Östermalm i Stockholm tillsammans med flera andra försäkringsorganisationer och föreningar inom SFIS (Svensk försäkring i samverkan) nätverk. Vårt kansli består av fem medarbetare som arbetar med allt ifrån att administrera medlemskap och stipendier till att koordinera och genomföra utbildningsaktiviteter. 

 

Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verksamhet är möjlig genom de medlemmar vi har. Vi erbjuder två olika medlemskap: Personligt medlemskap och Företagsmedlemskap.

Läs mer om att vara medlem hos Svenska Försäkringsföreningen här.

 

Våra verksamhetsområden


Utbildningsverksamheten

Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt bidra till ett ökat nätverkande. Detta sker genom kurser, seminarier, program, event och nätverksträffar.

Vi erbjuder ändamålsenlig och effektiv kompetensutveckling i försäkringsbranschen. Vi arbetar i nära samarbete med personer inom försäkringsområdet som genom sitt engagemang eller medverkan bidrar till föreningens verksamhet. 

 

Stipendier och stiftelser

En viktig del av vårt arbete är att dela ut stipendier för forskning och studier från stiftelser med olika ändamålsinriktning.

 

Utmärkelser

Vi delar även årligen ut utmärkelserna SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschen och dess förebilder.

 

Forsakringsjobb.se

Svenska Försäkringsföreningen driver Forsakringsjobb.se, en branschunik platsannonssajt och en naturlig och mycket uppskattad mötesplats mellan arbetsgivare och arbetssökande inom försäkringsbranschen. Här hittar du löpande aktuella tjänster inom försäkringsbranschen.

 

Nordisk Försäkringstidskrift

Nordisk försäkringstidsskrift utkommer som digitala utgåva på nft.nu. och är ett samarbete mellan försäkringsföreningarna i Sverige, Norge och Danmark som sträcker sig tillbaka till 1921.

 

 

En försäkringsförening med lång historia

Svenska Försäkringsföreningen är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i Sverige och den första nordiska försäkringsföreningen. Sedan starten 1875 har föreningen drivits ideellt.

År 1874 gick sjöförsäkringsbolaget Neptunus i konkurs då de expanderat allt för kraftigt i såväl Sverige som utomlands med alltför begränsade resurser. I samband med detta blev tydligt att den svenska försäkringsbranschen behövde en gemensam lagstiftning för att undvika konkurser i framtiden med risken att skada hela försäkringsmarknadens förtroende bland allmänheten.

Behovet av en branschorganisation som kunde driva branschens gemensamma frågor och utgöra en mötesplats för marknadens aktörer ledde till bildandet av Svenska Försäkringsföreningen, ursprungligen Försäkringsföreningen i Stockholm. Den 8 februari 1875 grundades Svenska Försäkringsföreningen av:

  • Otto Samson, VD på Nordstjernan
  • Frans W. Hultman, inspektör på Civildepartementet samt aktuarie på Skandia
  • Hugo Gyldén, professor i astronomi, Thules aktuarie
  • Eugené Samson, VD på Fylgia och Sverige/Fenix
  • Axel Edström, VD på Thule
     

1919 ändrades organisationens namn till Svenska Försäkringsföreningen för att tydliggöra att föreningen var en nationell angelägenhet. Föreningens uppgifter har varierat sedan 1875 som social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, med syftet att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av det enskilda försäkringsväsendet i Sverige. Svenska Försäkringsföreningens syften och uppgifter har delvis förändrats under de mer än 140 år vi varit verksamma.

 

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar?

Kontakta oss


 


 

Svenska Försäkringsföreningens styrelse

 

Ordförande
Patricia Seidel Garpedal
Länsförsäkringar AB

Vice ordförande och Ledamot
Lars Einar Pettersson
Vitea Life

Ledamot
Carina Hopstadius
Svedea

Ledamot
Jimmy Johnsson
Forena

Ledamot
Jenny Rundbladh
SPP Pension & Försäkring

Ledamot
Johan Lundström
Svensk Försäkring

Ledamot
Kristina Elfdahl
Hannover Re

Ledamot
Lars Engvall
Folksam

Ledamot
Lars Fornell
pensionskonsult 

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

 

Valberedning

 

Ordförande
Jürgen Elsnitz
Swedbank Försäkring AB

Ledamot
Kristina Hagström
Skandia

 

Ledamot
Leif Holmberg
Trygg-Hansa

Ledamot
Patrik Johansson
Folksam

Ledamot
Terese Holmquist
Holmquist Juridik AB

 Förtroendevalda revisorer

 

Auktoriserad revisor
Henrik Nilsson
Deloitte

 
Ordinarie lekmannarevisor 
Christian Jäger
KPMG

Lekmannarevisor Suppleant
Helena Hjeltström
Folksam