Om oss

 

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor.

 

Utbildningsverksamheten

Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt bidra till ett ökat nätverkande. Detta sker genom utbildningar, seminarier, mötesplatser och nätverksträffar.

Vi erbjuder ändamålsenlig och effektiv kompetensutveckling i försäkringsbranschen. SFF arbetar i nära samarbete med personer inom försäkringsområdet som genom sitt engagemang eller medverkan bidrar till föreningens verksamhet.

 

Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verksamhet är möjlig genom de medlemmar vi har. SFF erbjuder två olika medlemskap – personligt medlemskap och företagsmedlemskap. SFF har 139 företagsmedlemmar och c:a 1400 personliga medlemmar. Läs mer om att vara medlem hos SFF här.

 

Fler verksamhetsområden

En viktig del av SFF:s arbete är att dela ut stipendier för forskning och studier från stiftelser med olika ändamålsinriktning.

SFF delar även årligen ut utmärkelserna SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschen och dess förebilder.

Föreningen driver även webbplatserna Forsakringsjobb.se och Nft.nu. Forsakringsjobb.se är en branschunik platsannonssajt och en naturlig och mycket uppskattad mötesplats. Nordisk försäkringstidsskrift, nft.nu, utkommer som digitala utgåva och är ett samarbete mellan försäkringsföreningarna i Sverige, Norge och Danmark.
 

Mer om SFF

Svenska Försäkringsföreningen grundades 1875 och är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i Sverige. 

Svenska Försäkringsföreningen finns belägna i Garnisonen, Karlavägen 108 på Östermalm i Stockholm. Där sitter vi tillsammans med flera andra försäkringsorganisationer och föreningar i SFIS nätverk. Föreningens kansli består av fem medarbetare som administrerar allt ifrån medlemskap och stipendier till att koordinera och genomföra föreningens utbildningsaktiviteter. 

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss?
 


 

Svenska Försäkringsföreningens styrelse

Ladda ner våra stadgar här.

 

Ordförande
Gunilla Svensson
Dina Försäkring AB

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

Vice ordförande/Ledamot
Lars Einar Pettersson
Idun Liv Försäkring AB

 Ledamöter

 

Ledamot
Marie Ågren
Skandia

Ledamot
Mats Olausson
Trafikförsäkringsföreningen

Ledamot
Lars Engvall
Folksam

Ledamot
Anders Johansson
Forena

Ledamot
Patricia Seidel Garpedal
Länsförsäkringar Sak AB
 
Ledamot
Kristina Elfdahl
Hannover Re

 

Valberedning

 

Ordförande
Jürgen Elsnitz
Swedbank Försäkring AB

Ledamot
Leif Holmberg
Trygg- Hansa

 

Ledamot
Kristina Hagström
Skandia

Ledamot
Terese Holmquist
Länsförsäkringar AB

Ledamot
Patrik Johansson
Folksam

 Förtroendevalda revisorer

 

Huvudrevisor
Birgitta Berglund
Länsförsäkringar AB

Revisorssuppleant
Patrik Johansson
Folksam

 

Finanskommittén

 
På styrelsens uppdrag förvaltar Finanskommittén stiftelserna och föreningens tillgångar.

Ordförande
Henrik Sandberg
Länsförsäkringar Stockholm

Ledamot
Hans Forssman
Skandia

Ledamot
Dick Bergqvist
AMF

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

Hedersledamöter

 

Kjell Gunnarson
Hedersordförande

Björn Wolrath
Hedersledamot

Erland Strömbäck
Hedersledamot

Lars Rosén
Hedersledamot

Hans-Erik Andersson
Hedersledamot

Mats Nordenskjöld 
Hedersledamot

Anders Kleverman
Hedersmedlem
Per Kassmyr
Hedersledamot

Hans G Svensson
Hedersledamot