Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Om oss

 

Svenska Försäkringsföreningen är en fristående förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor, vars överskott återinvesteras för att utveckla försäkringsbranschen och möta våra medlemmars behov.

Vi finns belägna i Garnisonens lokaler på Östermalm i Stockholm tillsammans med flera andra försäkringsorganisationer och föreningar i SFIS (Svensk försäkring i samverkan) nätverk. Vårt kansli består av fem medarbetare som arbetar med allt ifrån att administrera medlemskap och stipendier till att koordinera och genomföra utbildningsaktiviteter. 

 

Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verksamhet är möjlig genom de medlemmar vi har. Vi erbjuder två olika medlemskap: Personligt medlemskap och Företagsmedlemskap.

Läs mer om att vara medlem hos Svenska Försäkringsföreningen här.

 

Våra verksamhetsområden


Utbildningsverksamheten

Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt bidra till ett ökat nätverkande. Detta sker genom utbildningar, seminarier, mötesplatser och nätverksträffar.

Vi erbjuder ändamålsenlig och effektiv kompetensutveckling i försäkringsbranschen. Vi arbetar i nära samarbete med personer inom försäkringsområdet som genom sitt engagemang eller medverkan bidrar till föreningens verksamhet. 


Stipendier, stiftelser och utmärkelser

En viktig del av vårt arbete är att dela ut stipendier för forskning och studier från stiftelser med olika ändamålsinriktning.

Vi delar även årligen ut utmärkelserna SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschen och dess förebilder.


Andra verksamhetsområden

Svenska Försäkringsföreningen driver även webbplatserna Forsakringsjobb.se och Nft.nu. Forsakringsjobb.se är en branschunik platsannonssajt och en naturlig och mycket uppskattad mötesplats. Nordisk försäkringstidsskrift, nft.nu, utkommer som digitala utgåva och är ett samarbete mellan försäkringsföreningarna i Sverige, Norge och Danmark.

 

En försäkringsförening med lång historia

Svenska Försäkringsföreningen är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i Sverige och den första nordiska försäkringsföreningen. Sedan starten 1875 har föreningen drivits ideellt.

År 1874 gick sjöförsäkringsbolaget Neptunus i konkurs då de expanderat allt för kraftigt i såväl Sverige som utomlands med alltför begränsade resurser. I samband med detta blev tydligt att den svenska försäkringsbranschen behövde en gemensam lagstiftning för att undvika konkurser i framtiden med risken att skada hela försäkringsmarknadens förtroende bland allmänheten.

Behovet av en branschorganisation som kunde driva branschens gemensamma frågor och utgöra en mötesplats för marknadens aktörer ledde till bildandet av Svenska Försäkringsföreningen, ursprungligen Försäkringsföreningen i Stockholm. Den 8 februari 1875 grundades Svenska Försäkringsföreningen av:

  • Otto Samson, VD på Nordstjernan
  • Frans W. Hultman, inspektör på Civildepartementet samt aktuarie på Skandia
  • Hugo Gyldén, professor i astronomi, Thules aktuarie
  • Eugené Samson, VD på Fylgia och Sverige/Fenix
  • Axel Edström, VD på Thule
     

1919 ändrades organisationens namn till Svenska Försäkringsföreningen för att tydliggöra att föreningen var en nationell angelägenhet. Föreningens uppgifter har varierat sedan 1875 som social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, med syftet att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av det enskilda försäkringsväsendet i Sverige. Svenska Försäkringsföreningens syften och uppgifter har delvis förändrats under de mer än 140 år vi varit verksamma.

 

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar?

Kontakta oss


 


 

Svenska Försäkringsföreningens styrelse

 

Ordförande
Patricia Seidel Garpedal
Länsförsäkringar AB

Vice ordförande och Ledamot
Lars Einar Pettersson
 

Ledamot
Carina Hopstadius
Max Matthiessen

Ledamot
Jimmy Johnsson
Forena

Ledamot
Jenny Rundbladh
SPP Pension & Försäkring

Ledamot
Johan Lundström
Svensk Försäkring

Ledamot
Kristina Elfdahl
Hannover Re

Ledamot
Lars Engvall
Folksam

Ledamot
Lars Fornell
pensionskonsult 

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

 

Valberedning

 

Ordförande
Jürgen Elsnitz
Swedbank Försäkring AB

Ledamot
Kristina Hagström
Skandia

 

Ledamot
Leif Holmberg
Trygg-Hansa

Ledamot
Patrik Johansson
Folksam

Ledamot
Terese Holmquist
Länsförsäkringar AB

 Förtroendevalda revisorer

 

Auktoriserad revisor
Christoffer Emilsson
Deloitte

 
Ordinarie lekmannarevisor 
Patrik Johansson
Folksam

Lekmannarevisor Suppleant
Christian Jäger
KPMG