Om oss

 

 

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor.

Vi finns belägna i Garnisonen, Karlavägen 108 på Östermalm i Stockholm. Där sitter vi tillsammans med flera andra försäkringsorganisationer och föreningar i SFIS (Svensk försäkring i samverkan) nätverk. Vårt kansli består av fem medarbetare som arbetar med allt ifrån att administrera medlemskap och stipendier till att koordinera och genomföra utbildningsaktiviteter. 

 

Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verksamhet är möjlig genom de medlemmar vi har. Vi erbjuder två olika medlemskap – personligt medlemskap och företagsmedlemskap. Svenska Försäkringsföreningen har fler än 140 företagsmedlemmar och cirka 1300 personliga medlemmar.

Läs mer om att vara medlem hos SFF här.

 

Våra verksamhetsområden


Utbildningsverksamheten

Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt bidra till ett ökat nätverkande. Detta sker genom utbildningar, seminarier, mötesplatser och nätverksträffar.

Vi erbjuder ändamålsenlig och effektiv kompetensutveckling i försäkringsbranschen. Vi arbetar i nära samarbete med personer inom försäkringsområdet som genom sitt engagemang eller medverkan bidrar till föreningens verksamhet. 


Stipendier, stiftelser och utmärkelser

En viktig del av vårt arbete är att dela ut stipendier för forskning och studier från stiftelser med olika ändamålsinriktning.

Vi delar även årligen ut utmärkelserna SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschen och dess förebilder.


Andra verksamhetsområden

Svenska Försäkringsföreningen driver även webbplatserna Forsakringsjobb.se och Nft.nu. Forsakringsjobb.se är en branschunik platsannonssajt och en naturlig och mycket uppskattad mötesplats. Nordisk försäkringstidsskrift, nft.nu, utkommer som digitala utgåva och är ett samarbete mellan försäkringsföreningarna i Sverige, Norge och Danmark.

 

Historia

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en av de äldsta fortfarande verksamma branschorganisationerna i Sverige och den första nordiska försäkringsföreningen. Vi har sedan starten 1875 drivits ideellt.

År 1874 gick sjöförsäkringsbolaget Neptunus i konkurs då de expanderat allt för kraftigt i såväl Sverige som utomlands med alltför begränsade resurser. I samband med detta blev tydligt att den svenska försäkringsbranschen behövde en gemensam lagstiftning för att undvika konkurser i framtiden med risken att skada hela försäkringsmarknadens förtroende bland allmänheten.

Behovet av en branschorganisation som kunde driva branschens gemensamma frågor och utgöra en mötesplats för marknadens aktörer ledde till bildandet av Svenska Försäkringsföreningen, ursprungligen Försäkringsföreningen i Stockholm. Den 8 februari 1875 grundades Svenska Försäkringsföreningen av:

 • Otto Samson
  VD, Nordstjernan
 • Frans W. Hultman
  Inspektörer, Civildepartementet samt aktuarie, Skandia
 • Hugo Gyldén
  Professor i astronomi, Thules aktuarie
 • Eugené Samson
  VD, Fylgia och Sverige/Fenix
 • Axel Edström
  VD, Thule
   

1919 ändrades organisationens namn till Svenska Försäkringsföreningen för att tydliggöra att föreningen var en nationell angelägenhet.

Svenska Försäkringsföreningens uppgifter har varierat sedan 1875 social mötesplats, drivit branschfrågor, bidragit med utbildning, delat ut stipendier och utmärkelser, publicerat statistik och artiklar, med syftet att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av det enskilda försäkringsväsendet i Sverige.

Svenska Försäkringsföreningens syften och uppgifter har delvis förändrats under de mer än 140 år vi varit verksamma.

 

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar?

Kontakta oss


 


 

Svenska Försäkringsföreningens styrelse

Ladda ner våra stadgar här.

 

Ordförande
Patricia Seidel Garpedal
Länsförsäkringar Sak AB

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen

Vice ordförande/Ledamot
Lars Einar Pettersson
Evident Life AB

 Ledamöter

 

Ledamot
Lars Fornell
pensionskonsult 

Ledamot
Johan Lundström
Svensk Fösäkring

Ledamot
Lars Engvall
Folksam

Ledamot
Håkan Svärdman
Forena

Ledamot
Carina Hopstadius
Max Matthiessen
 
Ledamot
Kristina Elfdahl
Hannover Re

 

Valberedning

 

Ordförande
Jürgen Elsnitz
Swedbank Försäkring AB

Ledamot
Leif Holmberg
Trygg-Hansa

 

Ledamot
Kristina Hagström
Skandia

Ledamot
Terese Holmquist
Länsförsäkringar AB

Ledamot
Patrik Johansson
Folksam

 Förtroendevalda revisorer

 

Huvudrevisor
Henrik Nilsson 
Deloitte

Ordinarie lekmannarevisor 
Patrik Johansson
Folksam

 

Finanskommittén

 
På styrelsens uppdrag förvaltar Finanskommittén stiftelserna och föreningens tillgångar.

Ordförande
Henrik Sandberg
Länsförsäkringar Stockholm

Ledamot
Hans Forssman
Skandia

Ledamot
Dick Bergqvist
AMF

VD
Stefan Pärsson
Svenska Försäkringsföreningen