Utmärkelser

 

Svenska Försäkringsföreningens (SFF) vision är att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsbranschen i Sverige. Som en del av detta delar SFF årligen ut utmärkelserna SFF Årliga Pris och Talang i försäkringsbranschen för att lyfta fram försäkringsbranschen och dess förebilder.

Talang i försäkringsbranschen

 

Syftet med utmärkelsen är att premiera personer som relativt nyligen kommit in i försäkringsbranschen, som bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. Priset innebär en möjlighet att delta i SFF:s styrelse som adjungerad ledamot under ett år. Priset har under 2017 bytt namn från Ung Talang till Talang i försäkringsbranschen.

Talang i försäkringsbranschen 2018

Anton Breman
SEB Pension & Försäkring


Anton påbörjade sin försäkringsresa för några år sedan hos SEB Pension & Försäkring med fokus på kundupplevelse. Med bakgrund som...

Mer om pristagaren

Nomineringsförfarande

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. 


Nomineringsförfarande

Tidigare pristagare

Svenska Försäkringsföreningen har delat ut utmärkelsen Ung Talang sedan 2009 för att uppmärksamma unga branschkollegor som är goda förebilder. 2017 byter utmärkelsen namn till Talang i försäkringsbranschen. Här kan du se vilka som tilldelats priset tidigare.


Alla tidigare pristagare

SFF Årliga pris

 

Sedan 1965 har Svenska Försäkringsföreningen årligen delat ut utmärkelsen till en person, företag eller grupp som på ett nytänkande och inspirerande sätt under flera år fört branschens utveckling framåt.

Pristagare SFF Årliga pris 2018

Gustaf Agartson
VD, BIMA
 

”Bima grundades 2010 och är i dag ett av de största internationella mikroförsäkringsföretagen i..."

Mer om pristagaren

 

Nomineringsförfarande

Svenska Försäkringsföreningens årliga pris tilldelas en person, grupp eller organisation som på ett särskilt sätt och under flera år har utmärkt sig inom branschen. Pristagaren ska genom sitt engagemang bidra till en sund och ändamålsenlig utveckling av branschen och ha ett stort inslag av nytänkande.

Nomineringsförfarande

Tidigare pristagare

Svenska Försäkringsföreningens årliga pris (f.d. Årets pris i svensk försäkring) har sedan 1965 tilldelas en person som på ett särskilt sätt och under flera år utmärkt sig inom branschen. Se vilka som tilldelats priset under alla år.

Alla tidigare pristagare

Litteratur

 

Svenska Försäkringsföreningen erbjuder kurslitteratur inom försäkringsområdet.
Vi har deponerat äldre försäkringslitteratur hos Stockholms universitetsbibliotek. Genom LIBRIS söksystem hittar du lätt den litteratur som SFF har deponerat där.

 

Se kurslitteratur här