info
500
Företagsmedlem 800 kr
Ej företagsmedlem 1 145 kr
Studentpris 800 kr

För studentpris, beställ boken via hemsidan och skicka sedan ett mejl till info@forsakringsforeningen.se där du anger Universitet, kurs och termin du är inskriven på. Endast 1 bok per student. Observera att du ej är berättigad till studentrabatt om du är anställd hos en arbetsgivare.

Återförsäljare erhåller ingen rätt till rabatt på denna bok.

Alla priser är exkl. moms 6 % och porto.
Gunnar Andersson
2013

Livförsäkringsmatematik, 2:a upplagan omarbetad version, utgiven 2013

Livförsäkringsmatematik är i första hand tänkt som en introduktion för blivande aktuarier, med tonvikten lagd på livförsäkringsmatematik. Boken går igenom de grundläggande begreppen inom livförsäkringsmatematiken med stokastisk synsätt. Till viss del införs också några nya begrepp. 

Tanken är att göra ämnet mer tillgängligt för nya intressenter genom att till stor del gå ifrån den gamla traditionella notationen inom livförsäkring.

Föreliggande upplaga är en utvidgning av den första upplagan som utkom 2005. Speciellet har en modernare teknik, Lee-Carter-modeller, för att utjämna observerade dödlighet lagts till. Det ger läsaren verktyg för att kunna göra trendskattningar av dödligheten. Boken har också försetts med ett kapitel om sjukförsäkring. Tabellbilagan har också uppdaterats med fler livslängdstabeller. Föregående upplagas tabeller avseende 2002 har kompletterats med tabeller från 1968 och 2012. Slutligen har en del figurer, för att beskriva utvecklingen i respektive försäkrings värdefunktion lagts till.Om författaren

Gunnar Andersson

Grundare och ägare av ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet.

Gunnar är Fil.dr i matematik, statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin (Centrum för bank och finans, KTH.


Vid beställning från utlandet är förskottsbetalning ett krav. Kontakta oss på + 46 8 522 789 92 alternativt info@forsakringsforeningen.se för mer information om betalning.