SFF Event: Restvärderäddning


Under höstens första medlemsevent får vi inblick i några delar inom Brandskyddsföreningen, som främjar det skadepreventiva arbetet i försäkringsbranschen. Merparten av alla försäkringsbolag är medlemmar i Brandskyddsföreningen och/eller har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

När katastrofbränder som den i Grenfell Tower inträffar är det i regel flera olyckliga omständigheter som spelar in. Vad vet vi så här långt om händelseförloppet och orsakerna till den snabba brandspridningen. Kan detta hända i Sverige? Vad kan vi göra för att förhindra liknande scenarios. Kan försäkringsbranschen bidra till mer robusta lösningar?

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. 80 % färre bränder direkt orsakade av heta arbeten, är resultatet av de skärpta regler som Brandskyddsföreningen och Försäkringsbolagen införde 1990. Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering av människor som arbetar med brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Restvärderäddning utförs för att minimera sekundärskador efter brand-, vatten-, trafik-, transport-, och miljöskador. Tidigare uppgick sekundärskadorna vid brand till två tredjedelar av den utbetalda ersättningen. I dag utgör de mindre än hälften av ersättningen, vilket årligen sparar uppskattningsvis 1,5-2 miljarder kronor.
 

Program

8.00 – 8.30
Registrering med kaffe och frukostfralla

8.30 – 9.00
Branden i Grenfell Tower: En väckarklocka eller något som snabbt ska glömmas?

  • Fakta om branden i Grenfell Tower
  • Hur vill Brandskyddsföreningen förändra byggprocessen?
  • Försäkringsbranschens roll

Lars Brodin, Brandingenjör, Enheten för Brandsäkerhet 

9.00 – 9.30
Heta Arbeten® – ett framgångsrikt skadepreventionskoncept

  • Vad är Heta Arbeten®?
  • Vad innebär Säkerhetsreglerna Heta Arbeten®?
  • Vem genomför utbildningar Heta Arbeten®?

Pia Ljunggren, Affärsområdesansvarig Heta Arbeten® 

9.30 – 10.00
Vad är restvärderäddning och vilken nytta innebär restvärderäddningen för försäkringsbolagen?
Marie Hansson, vice VD, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning 

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige, och strävar efter att påverka politiker, organisationer och myndigheter att lyfta och prioritera brandskyddsfrågorna i samhället.

 

OBS! Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan innan sista anmälningsdag om lokalen blir fullsatt.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98