Betalnings- och avbokningsvillkor

 

 

1. Kurser och seminarier

2. Program, nätverk och nätverksresor

3. Medlemsaktiviteter

 


 

1. Kurser och seminarier


Betalning

Erläggs mot faktura 30 dagar netto som skickas via e-post till den person som anmält sig. Svenska Försäkringsföreningen (SFF Försäkringsutveckling AB) ansvarar inte för eventuellt vidarebefordrande av faktura till annan mottagare. Inga fakturor skickas med post.

Avbokning

Anmälan är bindande. Du har dock möjlighet att avboka din plats fram till 30 dagar innan utbildningstillfället, om inte annat anges. Om avbokning sker senare återbetalas ej avgiften. Platsen och avgiften kan då istället överlåtas till en ersättare. Avbokning och överlåtelse sker via e-post till info@forsakringsforeningen.se. När avbokningen är utförd får du en bekräftelse i retur.

Övrigt

För omständigheter som Svenska Försäkringsföreningen inte rår över förbehåller vi oss rätten att ställa in en aktivitet. Detsamma gäller om vi ställer in eller ändrar från online till på plats. Vid dessa fall utgår ingen avgift för aktiviteten.

 

2. Program, nätverk och nätverksresor

Med program och nätverk menas de utbildningsformat som sträcker sig över en längre tid än ett kurstillfälle om en eller två utbildningsdagar. Med nätverksresor avses de kostnadsbelagda studieresorna som Svenska Försäkringsföreningen anordnar. Dessa särskiljer sig från stipendiefinansierad studieresa.

Betalning

Betalning mot faktura erläggs 30 dagar netto som skickas via e-post till den person som anmält sig. Svenska Försäkringsföreningen ansvarar inte för eventuellt vidarebefordrande av faktura till annan mottagare. Inga fakturor skickas med post.

Avbokning

Anmälan är bindande. Du har dock möjlighet att avboka din plats fram till 60 dagar innan programmets, nätverkets eller resans start, om inte annat anges. Om avbokning sker senare återbetalas ej avgiften. Platsen och avgiften kan då istället överlåtas till en ersättare. Avbokningsvillkoren gäller ej flygresor och hotellvistelse. Se separata avbokningsvillkor där du bokat dessa.

Avbokning och överlåtelse sker via e-post till info@forsakringsforeningen.se. När avbokningen är utförd får du en bekräftelse i retur.

Övrigt

För omständigheter som Svenska Försäkringsföreningen inte rår över förbehåller vi oss rätten att ställa in en aktivitet. Vid detta fall utgår ingen avgift för aktiviteten. Gäller ej flygresor och hotellvistelse. Se separata villkor där du bokat dessa.


 

3. Medlemsaktiviteter
 

Med medlemsaktivitet avses de aktiviteter som är avgiftsfria för personliga medlemmar och anställda hos Svenska Försäkringsföreningens medlemsföretag. ​Dessa benämns oftast som SFF Event, men innefattar även andra medlemsaktiviteter som SFF Årsavslutning.

Betalning

I de fall du inte är personlig medlem hos Svenska Försäkringsföreningen eller anställd hos något av Svenska Försäkringsföreningens medlemsföretag, och om inte annat anges, erläggs betalning mot faktura 30 dagar netto som skickas via e-post till den person som anmält sig. Svenska Försäkringsföreningen ansvarar inte för eventuellt vidarebefordrande av faktura till annan mottagare. Inga fakturor skickas med post.

Avbokning

Meddela oss i god tid innan, senast 48 timmar, om du inte kan delta vid medlemsaktiviteten, då vi beställer förtäring och bokar lokal efter antal deltagare. Om deltagare ej meddelat avbokning senast 48 timmar innan aktiviteten förbehåller vi oss rätten att fakturera deltagare kostnaden för aktiviteten.

Övrigt

För omständigheter som Svenska Försäkringsföreningen inte rår över förbehåller vi oss rätten att ställa in en aktivitet. Vid detta fall utgår ingen avgift. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in deltagande på plats eller digitalt på hybrid-utbildningar vid för få deltagare på respektive alternativ.

 

Uppdaterade 2022-11-14.