Skriva tydliga villkor

– verktyg för begriplighet


Kan jag skriva ”du” i en villkorstext? Vad är en informativ rubrik? Hur mycket orkar egentligen en läsare läsa?

Att försäkringstagare förstår försäkringsvillkoren är en förutsättning för att de ska kunna veta vad de köper. Tydliga villkor kan därför underlätta kundkommunikation och skapa ökad affärsnytta. Under denna kurs går vi igenom vad som gör texter lättare eller svårare att läsa och ta till sig, med utgångspunkt i försäkringsbranschens villkorstexter. Du får konkreta tips och verktyg för att kunna arbeta med textens form och disposition, lär dig undvika vanliga fallgropar i ordval och meningsbyggnad, och kan efter kursen lättare hjälpa läsare att förstå vad villkoren egentligen innebär.
 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med villkorstexter eller har kontakt med försäkringstagare på olika sätt – du kan till exempel vara jurist, produktutvecklare, kommunikatör eller skadereglerare.

Kursen bygger på praktiska övningar och gruppdiskussioner kring verkliga exempel, och du är varmt välkommen att själv bidra med texter som du skulle vilja diskutera. Det kan vara rena villkorstexter, frågor och svar kring försäkringsvillkor eller texter som handlar om villkor på något annat sätt. Du behöver inte ha skrivit texten själv, utan kan ha arbetat med den eller kommit i kontakt med den i något annat sammanhang. Mejla dina texter till kursledare Anki Mattson på anki.mattson@sprakkonsulterna.se innan kursstart.
 

Kursinnehåll

  • Målgrupper för villkoren – vem ska läsa villkoren och vilka kunskaper har de?
  • Innehållet – vad ska finnas med? Hitta balansen mellan vad läsaren vill veta, vad du är skyldig att informera om och hur mycket läsaren egentligen orkar läsa
  • Disposition och textens form
  • Tips och verktyg för att göra villkorstexter lättare att läsa och förstå
  • Praktiska övningar och gruppdiskussioner kring olika frågeställningar och autentiska exempel

 

Kursledare

anki_mattson

Anki Mattson har varit verksam som språkkonsult i snart 20 år, och undervisar och bearbetar texter. Hon är specialiserad på juridiskt språk och har bland annat granskat och bearbetat lagar och förordningar på Regeringskansliet, villkorstexter på försäkringsbolag och hos offentliga aktörer, samt föreskrifter på ett flertal myndigheter. Anki är medförfattare till böckerna Juristens skrivhandbok (2013) och Uppdrag textgranskning, en bok om att förbättra andras texter (2017).

 

 


Har du frågor? Kontakta mig!


Johanna Nordström
Kommunikatör, Svenska Försäkringsföreningen

johanna.nordstrom@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94