Gruppförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar


Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurister, produktansvariga, förmedlare, kundtjänstansvariga, marknads- och kommunikationsavdelningar samt beställare. Seminariet lyfter praktiska frågor inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Vi kommer att fokusera på beställaren och den försäkrade, och göra utblickar mot kommande förändringar och utmaningar.

Seminarieformen innebär att vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner. Moderator är Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia.

Efter seminariet kommer det ges möjlighet till mingel och nätverkande. Välkommen!
 

Program

9.00–9.10
Inledning
Moderator: Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia

​9.10–10.15
Gruppförsäkring – nu och framåt i tiden
Vi går igenom hur gruppförsäkring passar in i dagens försäkringsmarknad och blickar framåt för att se hur utvecklingen kan bli. Är det främst en gammal beprövad modell eller handlar det om kundcentrering? Vilken roll har gruppförsäkring i en mer digitaliserad marknadsplats? Vi belyser även beställarperspektivet och går igenom de vanligaste missförstånden när det gäller gruppförsäkringslösningar. Vad är det exempelvis för skillnad mellan en individuell riskbedömning och gruppriskbedömning? Vad händer om jag vill byta försäkringsgivare och vilka konsekvenser får det?
Johan Gunnarson, vice VD och chef affärsverksamheten, Bliwa Livförsäkring

10.15–10.30
Paus

10.30–11.15
Portallösningar
Hur kan vi använda olika portallösningar för att öka kundnyttan och underlätta för användaren? Hur skapar vi ett mervärde?
Jonas Fahle, VD, myBenefit

11.15–12.00
Förmedlarperspektivet

  • Hur ser rollfördelningen försäkringsmäklare kontra försäkringsgivare ut?
  • När blir arbetsgivaren även förmedlare? Var går den juridiska gränsen?

Per Andelius, försäkringsjurist, Andelius & Partners

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.45
IDD – vad händer nu?
Vad kommer att gälla från 2018 runt IDD och vilken påverkan kommer det att ha på gruppförsäkringslösningarna?
Per Andelius, försäkringsjurist, Andelius & Partners

13.45–14.30
Framtiden för förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring

  • Nya lösningar inom sjukförsäkring – ökad flexibilitet för individen
  • Kan vi ställa olika krav på olika typer av produkter?
  • Fördomar och fakta

Cajsa Eylis, försäkringsförmedlare Grupp och hälsa, Max Matthiessen

14.30–14.45
Paus

14.45–15.45
Ett omvärldsperspektiv: Utmaningar och olika vägval för gruppförsäkringslösningar

  • Sverige 2.0 – hur förändras Sveriges befolkning och demografi?
  • Anställning i nytt ljus – hur förändras relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare?
  • Nya tider, nya drivkrafter – hur ser ungas drömmar och ambitioner ut?
  • Individualism vs. kollektivism – hur ser strömningarna ut och vilka blir konsekvenserna?
  • Valfrihetsparadoxen – vilka för- och nackdelar medför allt fler valmöjligheter i våra liv?

Peter Siljerud, trendspanare och framtidsforskare, Futurewise AB

15.45–16.00
Avslutning och sammanfattning av seminariet
Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia

16.00–17.00
Mingel med enklare förtäring


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97