Tjänstepensionens framtid

– kommer vi ha världens bästa tjänstepension i framtiden?


Idag har vi världens bästa tjänstepension – kommer vi att ha det i framtiden? Vilka vägval och utmaningar står vi inför? Välkommen till en mötesplats för dig inom pensionsområdet med fokus på nutid och framtid!
 

Program


9.00–9.10
Moderatorer hälsar välkommen och inleder seminariet
Magnus Dahlgren, Advokat, Dahlgren & Partners
Charlotta Carlberg, Chef Bolagsjuridik, Folksam

9.10–9.40
Senaste nytt från EU
Statusuppdatering för aktuell lagstiftning som kommer att påverka rådgivningsverksamheten. Vilka trender och regler kan och kommer vi se inom regelgivning och -uppföljning, och hur kan vi förbereda våra verksamheter för kommande nya regelverk på bästa sätt?
Charlotta Carlberg, Chef Bolagsjuridik, Folksam

9.40–10.20
IDD – var står vi nu?
Kommer förslaget till ny försäkringsdistributionslag att lösa alla problem kring distribution av försäkringar?
Magnus Dahlgren, Advokat, Dahlgren & Partners

10.20–11.00 
Paus 

11.00–11.40 
Fortsätta som pensionsbolag eller bli ett försäkringsbolag? – Om den kommande utvecklingen av tjänstepensionsregleringen i Sverige
Fredrik Bergqvist Regulatory Affairs, AMF

11.40–12.20
Tjänstepensionsinstitutens framtid och vägval
Hur ser förutsättningarna ut att bli för tjänstepensionsinstituten framöver? Blir försäkring den enda tryggandeformen eller kommer pensionsstiftelser att få en renässans?
Viveka Classon, Counsel, Advokatfirman Vinge

12.20–13.30 
Lunch

13.30–14.15
Förmedlarens syn på nya regler och förutsättningar
Försäkringsdistributionslagen kommer att stöpa om grundförutsättningarna för försäkringsförmedlarnas verksamhet. Vad kommer Söderberg och Partner att vidta för åtgärder för att säkerställa sin position?
Anders Bäckström - VD, Insurance Consulting, Söderberg och Partner

14.15–14.40
Paus

14.40–15.15
PPM-systemets utmaningar på kort och lång sikt
PPM-systemet står inför en rad utmaningar. Vad händer med PPM och fondutbudet? Vad är i fokus efter alla skandaler? Vad har vi lärt oss? Hur hindrar vi att det händer igen?
Ole Settergren, Chef Analysenheten, Pensionsmyndigheten

15.15–15.50
Varför bör Sjunde AP-fonden (AP7 Såfa) ersättas av en fond med betydligt mindre risk?
Stefan Lundberg fick Pensionsgruppens uppdrag att komma med förslag på åtgärder. Ta del av Stefans redogörelse kring de förändringar han föreslår, och fördelar och nackdelar med de olika vägvalen.
Stefan Lundberg, Head of Innovation, Cardano

15.50–16.00
Moderatorer avslutar och summerar
Magnus Dahlgren, Advokat, Dahlgren & Partners
Charlotta Carlberg, Chef Bolagsjuridik, Folksam

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98