Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ta del av det senaste inom sjuk och olycksfallsförsäkringens utveckling

Vi använder vår kunskap om sjukdomar och olycksfall på olika sätt. Vi bedömer framtida risker, funktionsnedsättning, arbetsoförmåga och reglerar ersättning utifrån villkor. Vi räknar på premier och avgör vad som ska ingår i försäkringen.  Ta del av ett heldagsseminarium som fokuserar på sjukdomar, olycksfall och aktuella frågor inom sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Moderatorer under seminariet
Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar
Björn Sporrong, fd Portfolio manager sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa

09.00 – 09.10
Seminariet öppnas


0910 – 0950
Finansinspektionens rapport ”Skadereglering vid personskada”
Finansinspektionen har på regeringens uppdrag lämnat en rapport som innehåller en kartläggning och förslag när det gäller försäkringsbolagens processer och rutiner i personskaderegleringen. Finansinspektionen föreslår bland annat tillsyn över medicinsk rådgivning. Finansinspektionen berättar om bakgrunden till och innehållet i rapporten.
Eva Dahlberg, Finansinspektör, Finansinspektionen

0950 – 1050
Kan vi stoppa utvecklingen av välfärdssjukdomar?

Enligt en rapport från WHO, går Sverige, som övriga världen, mot att bli allt mer feta. Redan om 10-15 år kommer ca 26 procent av samtliga män i Sverige att klassas som feta. För kvinnor är motsvarande andel ca 22 procent. Går den här utvecklingen att stoppa och vad beror det på? Är det bara maten och den allt mer stillasittande tillvaron som spelar in, eller finns andra faktorer som spelar in på den allt mer omfångsväxande befolkningen?
Niclas Abrahamsson, Överläkare, överviktsenheten, Akademiska Sjukhuset

1050 – 1110
Rast

1110 – 1200
Nerv och Muskelsjukdomar
Nerv- och muskelsjukdomar är ett komplext sjukdomsområde med ett antal olika diagnoser som är mer eller mindre vanliga och kan vara svåra att upptäcka. Vi får en genomgång av sjukdomar som MS, SLE, ALS m fl.
Björn Lindvall, överläkare, MD

1200 – 1215
Sammanfattning av förmiddagen
Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar
Björn Sporrong, fd Portfolio manager sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa

1215 – 1315
Lunch

1315 – 1400
Psykiska Sjukdomar
Psykiska sjukdomar är inte lika enkla att avgränsa som de fysiska sjukdomarna. Vilka är det vanligaste diagnoserna idag. Hur ser de aktuella behandlingsmetoderna ut? Finns det diagnoser som har ökat under de senaste åren? Varför är det så viktigt att remitera  rätt patient till rätt psykolog.
Fredrik Sandin, Leg. Psykolog, VD Ahum AB

1400 – 1440
Fallolycksprevention
Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under 2016 omkom 1 019 personer i fallolyckor, över 70 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och över 270 000 uppsökte ett akut-sjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. Hur ser statistiken ut och vad görs för att få ner antalet fallolyckor.  
Ola Billger, Kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen
Kalle Brandstedt, Utredare, Socialstyrelsen
  

1440 – 1500
Rast

1500 – 1545
Det digitala läkarbesöket
Numera behöver inte ett läkarbesök endast ske på den traditionella vårdcentralen. Med digitaliseringen och det allt mer uppkopplade samhället, kan numera ett läkarbesök, som inte kräver fysisk undersökning, även ske via en applikation på mobiltelefonen. Är denna form av läkarbesök det framtida sättet att genomföra sitt läkarbesök på?  Kan vi verkligen lite på att vi får rätt diagnos när besöket sker via en skärm? Vilka kunder använder digitalt läkarbesök idag och vilka diagnoser söker man för?
Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig läkare, Kry

1545 – 1600
Sammanfattning av dagen
Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar
Björn Sporrong, fd Portfolio manager sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98