Personskadeseminariet

Mötesplatsen för dig inom personskadeområdet!

I september är det dags för årets Personskadeseminarium. Det pratas allt mer om den kommande digitaliseringen inom försäkringsbranschen och samhället i stort. Hur kommer det att påverka personskaderegleringen i framtiden? Är digitaliseringen och den Artificiell Intelligens, lösningen som kommer att underlätta för försäkringsbranschens kunder? Tiderna förändras och så även vi. Under förmiddagen kommer du att få ta del av en mycket spännande och kåserande berättelse kring hur utvecklingen av skadereglerarens roll, ständigt är en pågående rörelse framåt. Var det verkligen bättre förr? Vi avslutar dagen med en fantastisk berättelse som tar sin början 30 år framåt i tiden. Med skicklighet och en otrolig förmåga att trollbinda sin publik, avslutar Catarina Rolfsdotter-Jansson, med sin betraktelse där tid och rum flyter samman. 

Seminariet leds av Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf. Välkommen till detta seminarium där du får goda möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling.

 

Program

09.00  09.10
Seminariet öppnas

09.10 – 10.00
Vart är dagens personskadereglering på väg?
Personskadereglering utifrån ett skadereglerande perspektiv och ett juridiskombudsperspektiv.
Anders Andersson,Chief Quality Officer, Mavera 

Joakim Jäderström, Advokat, Legare Advokatbyrå AB

10.00 – 10-.40
Från dåtid till nutid – var allt bättre förr?
Vi säger att allt var bättre förr, men när var förr? Är det för 10, 30, 40 år sedan, eller ännu längre tillbaka i tiden. Det vi vet är att tiderna förändras och där någonstans förändras vi med den.  Hur har skadereglerarens roll förändrats under de sista 20-30 åren? Var det verkligen bättre förr eller har tiden utevecklat skadereglerarens roll till det yttersta? Ta del av ett mycket spännande och intressant samtal mellan Henrik Ask och Doris Nordén, som har närmare 40 års yrkeserfarenhet inom personskaderegelering.  

Henrik Ask, Moderator och Doris Nordén, Personskadereglerare, Folksam

10.40 – 11.00
Paus

11.00 – 11.40
Medicinsk bedömning med hjälp av kliniskt beslutsstöd
Hur kommer morgondagens teknik att utveckla träffsäkerheten i diagnostiseringen?
Kommer den medicinska bedömningen att utgå i allt större grad på datapreciserade algoritmer, istället för gedigen och specifik mänsklig kunskap och erfarenheter? 
Arne Thor, VD, Mavera

11.40 – 12.30
Vill våra kunder mötas av artificiell intelligens?
Den artificiella intelligensen har under de senaste åren utvecklats sig allt starkare. Hur ser den framtida utvecklingen ut inom AI. Kan denna nya teknik ta över mycket av det som den traditionella kundtjänsten gör, redan idag? Vill våra kunder mötas av den digitaliserade servicen, eller föredrar kunderna den personliga kontakten?
Adam Hagman, Manager Health Robotics, Technologies for Independent Life, Robotdalen

12.30 – 13.30
Lunch

13.30 – 14.00
Filmning vid personskador- vad är tillåtet vad är inte tillåtet?
I takt med att människor exponerar sig på sociala medier mm blir också den privata ”sfären” mer tillgänglig. Det är inte ovanligt att försäkringsbolagen får tips på att försäkringstagare som uppbär livräntor p g a personskada och sammanhängande arbetsoförmåga, kan röra sig i större utsträckning och omfattning än de låter påskina. Ibland händer det att ett försäkringsbolag beslutar om att filmövervaka. Då uppstår frågan om hur långt försäkringsbolagen får gå? Vad är det för lagar, regler och riktlinjer som Försäkringsbolagen har att rätta sig efter?
Christina Lamm, Försäkringsjurist, Trygg Hansa

14.00 – 14.40
Självreglering av skada 
Försäkringsbranschen har länge legat lite på efterkälken vad det gäller att modernisera och digitalisera sina tjänster. Nu tycks branschen vara på väg in i ett digitaliserings- och effektiviseringsrace. Det har börjat röra på sig och ett par saker driver utvecklingen framåt. En stor del av förändringsuttrycken kommer direkt från våra kunder. Hur kommer vi på bolagen att märka digitaliseringens frammarsch under de näsramste åren och vilken sorts IT-lösningar kan vi se inom en snar framtid? 

Lars EngvallChef FutureLab, Folksam

14.40 – 15.00
Paus

15.00 – 15.50

Framtidsspaning baklänges. 2050: Så fick vi en hållbar värld
Vi står inför en hel del utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle. Catarina  tar med oss på en hisnande tur baklänges från 2050 där vi bland annat får veta hur vi löst många av de stora utmaningar världen stod inför 2018, varav många påverkade försäkringsbranschen.
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Journalist, författare och programledare.

15.50 – 16.00
Sammanfattning av dagen