IDD i praktiken

Nuläge, utmaningar och framtiden

Välkommen till en ny kurs som tar upp nuläget gällande regelverket IDD men även mer praktiska exempel direkt från verksamheten. Advokatbyrån Dahlgren & Partners kommer att berätta om nuläget gällande tillståndskrav och verksamhetsregler. För att få mer kunskap kring den praktiska hanteringen av regelverket har vi bjudit in bolag från försäkringsbranschen för att berätta mer om deras utmaningar och lösningar för att anpassa sig till regelverket.

Välkommen att lyssna på bla Folksam, Skandia och SPP och var med och samverka mellan bolagen kring regelverket.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller complianceansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.

Program

08.30 – 09.00                       Registrering och frukost

09.00 – 10.30                       
Dahlgren & Partners
Förslaget bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution (IDD). Detta är tänkt att omfatta all försäkringsdistribution och således omfatta såväl försäkringsföretag som den försäkringsförmedlingsverksamhet som idag sker enligt lagen om försäkringsförmedling. IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att det snart ska börja tillämpas finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom aktuell status i arbetet med IDD från ett försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras.
Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare och Carl-Johan Rundquist, Jur. kand./Senior Associate, Dahlgren & Partners

10.30 – 10.45                       Förmiddagskaffe

10.45 – 12.00                       Dahlgren & Partners fortsätter

12.00 – 13.00                       Lunch

13.00 -13.50                        Skandia
Berättar om sitt implementeringsarbete kring IDD.
Hur har men gjort kring förberedelser, implementering av IDD hos de olika avdelningarna?
Vad har man lärt sig och vad kunde man gjort annorlunda?
Vilka utmaningar ser man framåt?
Marie Rosvall, Head of Group Regulatory Affairs, Skandia

13.50 – 14.40                       Folksam
Berättar om sitt implementeringsarbete kring IDD.
Hur har men gjort kring förberedelser, implementering av IDD hos de olika avdelningarna?
Vad har man lärt sig och vad kunde man gjort annorlunda?
Vilka utmaningar ser man framåt?
Martin Wilhelmsson, Försäkringsjurist, Folksam                     

14.40 -15.00                        Eftermiddagsfika                                           

15.00 -15.50                        SPP
Berättar om sitt implementeringsarbete kring IDD.
Hur har men gjort kring förberedelser, implementering av IDD hos de olika avdelningarna?
Vad har man lärt sig och vad kunde man gjort annorlunda?
Vilka utmaningar ser man framåt?
Anders Johansson, Verksamhetsutvecklare, SPP

15.50 -16.00                       
Avslutande frågor

Kursledare

Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare Dahlgren & Partners
Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.
 

 

Carl Johan Rundquist, Jur. kand./Senior Associate Dahlgren & Partners
Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97