Reseförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för aktuella frågeställningar inom reseförsäkringsområdet

Allt fler bosatta i Sverige reser utomlands. Resorna blir längre i både distans och över tid. Det backpackas och det hyrs boende utomlands över längre tider, t ex av pensionärer. Hur fungerar det med in och utskrivningar från Sverige? Ser man tecken på att 45 dagarsregeln utnyttjas?

Svenskar har i regel ett gott försäkringsskydd vid utlandsresa. Dels finns ett reseskydd i alla hemförsäkringar, vilket ca 97 % av hushållen har. Dels tecknas separata reseförsäkringar, framför allt utifrån specifika ändamål. Hur är svenskarnas kunskap kring sina försäkringar?

Seminariet avslutas med att vi ställer oss frågan om hur den nya Paketreselagen påverkar försäkringsbranschen och vad är det som har gjort att lagen har uppdaterats?

Svenska Försäkringsföreningen fortsätter att erbjuda en plattform för nätverkande för alla som arbetar med reseförsäkring. Seminariet vänder sig till dig som idag arbetar inom området reseförsäkringar, eller har ett intresse för att i framtiden arbeta inom området resor och försäkringar.


​Program

09.00–09.10

Inledning

Seminariet inleds av moderatorerna.
Gabriella Hallberg, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
Elisabeth Fridén, Key Account Manager, Gouda Reseförsäkring 

09.10–09.40

Kostnaden för att ta hem en sjuk eller skadad person

Vilka olika transportsätt kan man hemtransporteras på?
Hur ser processen ut för att få godkänt från flygbolaget om att ta ombord en sjuk eller skadad person?
Vad kostar de olika transportsätten?
Vilka utmaningar kan vi som larmcentral stå inför?
Marie Spångberg, Operations Specialist, Falck Global Assistance AB

09.40–10.20

In- och utskrivning i Sverige

Många svenskar lever idag halvårsvis med boenden i de södra delarna av Europa. Att tillbringa en stor del av året i ett annat land, är en livsstil som lockar allt fler svenskar. Men kan man tillbringa halva året i ett annat land och ändå vara skriven i Sverige? Vad gäller och ser man något mönster att 45 dagarsperioden utnyttjas?
Farhia Bile, Enhets och Aktivitetsamordnare inom Förebygga genom samverkan, Skatteverket


10.20–10.40

Paus

 

10.40–11.10

Svenskarnas kunskap och inställning till rese- & kortförsäkring

I September 2018, genomförde Gouda och Apollo en  marknadsundersökning kring resenärers kunskap om försäkringsskydd. Vilka slutsatser kan vi dra av undersökningen? Är resultatet som vi förväntat oss?
Camilla Bergh, Key Account Manager • Affärsområde Privat,
Gouda Reseförsäkring 

11.10–12.00

Sjuk och skadad utomlands

Att bli sjuk eller råka ut för en olycka i ett annat land, kan hända vem som helst. Det är ganska enkelt att förstå att benbrott är en vanligare skada i Alperna, än vad denguefeber är. Men hur ser det egentligen ut med skador och sjukdomar i respektive land. Är det olyckor i trafiken som är vanligast i Grekland?  Är det matförgiftning som är vanligast i Asien? Hur ser det ut runt om i världen?
Elisabeth Gertz, Key Account Manager, SOS International
 

12.00–13.00

Lunch

 

13.00–13.40

ARN - Aktuella fall avseende reseförsäkring och skydd utanför Sveriges gränser
Vi får även höra statistik och trender samt ARN:s handläggning av skadeärenden som rör reseförsäkring.
Marcus IsgrenOrdförande och Chef, Martin Elfver, Ansvarig för försäkringsavdelningen, Maria Lindh, områdeschef. ARN

13.40–14.20

Det digitala läkarbesöket

Numera behöver inte ett läkarbesök endast ske på den traditionella vårdcentralen. Med digitaliseringen och det allt mer uppkopplade samhället, kan numera ett läkarbesök, som inte kräver fysisk undersökning, även ske via en applikation på mobiltelefonen. Är denna form av läkarbesök det framtida sättet att genomföra sitt läkarbesök på?  Hur kan det digitala läkarbesöket hjälpa även de svenskar som befinner sig utomlands på semester? Kan vi verkligen lita på att vi får rätt diagnos när besöket sker via en skärm? Ta del av hur KRY arbetar med det digitala läkarbesöket och hur du som resenär, faktiskt kan få rätt ställd diagnos, bara genom en knapptryckning på din mobil.
Rebecka Gardell, leg.läkare, Kry
 

14.20–14.40

Paus

 

14.40–15.10

Utrikesdepartementets informationsarbete

Vilka är riskerna med att vara oförsäkrad och att resa med psykisk ohälsa? Så arbetar Utrikesdepartementet för att nå svenskar om vad som gäller vid resa utomlands.
Patric Nilsson, presschef, Utrikesdepartementet

15.10–15.50

Resegarantilagen– vad är nytt?

Det är resegarantilagen som reglerar att du som säljer eller erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang behöver ordna med resegaranti. Resegarantilagen reglerar även vilka möjligheter resenärer har till ersättning vid insolvens hos den som säljer eller erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang. Påverkar den nya lagen försäkringsbranschen och vad är det som har gjort att lagen har uppdaterats?
Ulrika Hahn och Ingela Allenbert , Kammarkollegiet.

15.50–16.00

Avslut

Moderatorerna sammanfattar seminariet.
 

​Moderatorer
 

 

Gabriella Hallberg

Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Fridén

Key Account Manager, Gouda Reseförsäkring