Hem, villa och fritidshusseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkring!


Under en heldag får du ta del av de mest högaktuella inom hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Bland annat presenteras forskningsprojektet Skyfallsmodellering och  Uppsala kommuns arbete att göra kommunens bostäder och infrastruktur klimatanpassade. Ett annat intressant ämne seminariet belyser är riskkonstruktioner och hur byggbranschen arbetar mot detta. Vi kommer även att ta del av polisens skadeförebyggande arbete och medborgarnas minskade tillit till myndigheter och företag. Detta är bara ett urval av allt seminariet kommer att täcka. Läs mer om seminarieprogrammet nedan.
 

Målgrupp

Seminariet riktar sig till bland andra skadereglerare, produktutvecklare, jurister, besiktningsmän och byggtekniker m.fl.
 

Moderator

Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program


09.00 – 09.10

Seminariet öppnas

Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

09.10 – 09.45

Hur påverkar klimatet vår bransch?

Hur påverkar klimatet försäkringsindustrin och hur kan och bör vi agera inför framtidens klimat?
Johan Litsmark, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB

09.45 – 10.20

Klimatanpassningsarbetet i Uppsala

Inflyttningen till städer ökar i allt större takt. Världens befolkning är idag till största del boende i de ständigt växande städerna. Utvecklingen av nya stadsdelar och nya områden bebyggs med ny infrastruktur och nya bostader. All stadsplanering måste ta hänsyn till de nya invånarnas behov och förväntningar på de nya stadsdelarna och de nya områdena som byggs. Det är därför viktigt att stadens utveckling tillmötesgår invånarnas behov och förutsättningar, för att kunna erbjuda en bra livsmiljö. Hur planerar man för att de nya områdena och städerna ska uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Huvudansvaret för klimatanpassning ligger hos kommunerna. Hur hanterar kommunerna frågan? Uppsala var den kommun som senast hade bäst ranking i Svensk Försäkrings kommunranking.
Hannes VidmarkAvdelningschef ekologisk hållbarhet, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun

10.20 – 10.40

Paus
 


10.40 – 11.15

Forskningsprojektet Skyfallsmodellering

Hur kan vi använda data och varandras erfarenheter för att minska samhällets sårbarheter för naturolyckor och naturkatastrofer? Projektet innebär fördjupat samarbete mellan forskning och försäkringsbransch om skador och kostnader som uppstår vid skyfall, vilket i förlängningen behövs för att få ett effektivt förebyggande arbete.
Lars Nyberg, Professor i Risk och Miljöstudier, Karlstads Universitet

11.15 – 12.00

Riskkonstruktioner vid brand

Vi har samma typ av byggprodukter i Sverige som användes vid renoveringen av Grenfell Tower i London och vi vet med säkerhet att det finns byggnadskonstruktioner även i Sverige som kan innebära fara för människors liv. Vad kan göras för att minimera brandriskerna vid nyproduktion?
Lars Brodin, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen
 

12.00 – 13.00

Lunch
 


13.00 – 13.45

Trygghetskommissionens slutsatser

Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av Svensk Försäkring. Bakgrunden var den allt sämre brottsutvecklingen och den växande otryggheten i samhället. Kommissionen fick i uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen.
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Jurist/Senior Legal Advisor, Svensk Försäkring

13.45 – 14.15

Ska vi våga lita på samhället, dess myndigheter, företag och medborgare? 

Vi står i en ständig utveckling av samhället med dess demografi och kommunikationsmönster. Vi har en accelererad urbanisering där förståelsen mellan storstad och landsbygd minskar. Försäkring – och förenklade transaktioner – bygger på tillit. Under senare år har studier visat att tilliten till samhället, myndigheter och dess medborgare sjunkit i Sverige. Tillit påverkar samhällets ekonomiska välstånd och utveckling.
Susanne Wallman Lundåsen, Docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet  

14.15 – 14.50

Polisens brottsförebyggande arbete – Nationella Operativa avdelningen

Utvecklingscentrum Syd utvecklar och förvaltar polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Hur arbetar polisen för att minska brott och öka tryggheten. Minskad brottslighet har en direkt bäring på försäkringsbolagens arbete.
Roger Karlsson, Verksamhetsspecialist, Nationella operativa avdelningen, Utvecklingscentrum Syd, Polisen

14.50 – 15.10

Paus
 


15.10 – 15.50

Så överlever serviceföretagen digitaliseringen?
Digitaliseringsvågen sköljer över oss och vi kan inte längre ducka. Redan idag kan vi skönja att bland annat att artificiell intelligens övertar den första kontakten med våra kunder. Digitaliseringen skapar nya möjligheter, nya trender, tjänster och produkter. Hur ska försäkringsbranschen förbereda sig och vilka långsiktiga vinster finns det för såväl våra bolag som för försäkringstagaren?
Pär Johansson,
 Talesperson digitaliseringsfrågor, Visma Sverige

15.50 – 16.00

Sammanfattning och avslutning

Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 


 

SFF-podden #1: Hem-, villa- och fritidshusförsäkring

Lyssna på vår intervju med moderatorn Håkan Franzén, produktspecialist på trygg-Hansa. I avsnittet pratar vi om bland annat vattenskador, inbrott och dolda fel-försäkringar, och framtidsspanar kring reseförsäkringar och klimatförändringar. Inspelat och publicerat 2017.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98