Utveckla försäkringserbjudandet

— förstärk din förmåga att utveckla

 

Att arbeta som utvecklare av försäkringar och erbjudande kräver en förståelse för helheten. Att förstå hur värdeerbjudanden kan utvecklas kopplat till såväl kundbehov som krav från lagstiftning och regelverk är centralt. Samtidigt måste områden kring riskhantering och projekt-/förändringsledning kunna hanteras på ett bra sätt.

 

Innehåll och upplägg

Under denna utbildning blandar vi pass med allt från att skapa inspiration och kreativitet till teoretiska genomgångar och gruppövningar.

Vårt mål är att du efter kursen ska du känna dig säkrare i din roll i utvecklingsarbetet och därmed lättare kunna bidra till att både bättre och lönsamma produkter skapas.

 

Ur programmet

  • Dagens utmaningar för försäkringsbranschen och hur det påverkar dig som utvecklar försäkringsprodukter eller erbjudandet
  • Förändringsledning – den ofta saknade länken vid utveckling
  • Projektledning – från teori till praktik
  • Affärsmodellering och värdeerbjudanden
  • Kreativitet – Vad är det och vad är skillnaden mellan detta och innovation?
  • Riskhantering – risker och hantering av dessa kopplat till ett utvecklingsarbete

 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med utveckling t.ex. i roller som affärsutvecklare, produktutvecklare, produktägare eller projektledare. Kursen passar även dig som är chef eller ledare, underwriter eller aktuarie.
 

 

Föreläsare

 

Teo Härén

Efter fler än 1 500 föreläsningar i mer än 25 länder är Teo en av Sveriges allra mest erfarna föreläsare, som i 15 år har arbetat med kreativitetsföreläsningar.

 

 

 

 

Erik Martin

Erik har stor erfarenhet av att rådge företagsledningar kring strategiska frågor, och har deltagit i ett flertal större transformationer inom försäkringsbranschen där utveckling av nya erbjudanden har varit en central komponent. Hans långa erfarenhet kring affärsutveckling ger en god inblick i hur teori och praktik möts i det faktiska förändringsarbetet. Erik arbetar på Cordial som är en ledande managementrådgivare inom affärsutveckling och Business Transformation.

 

 

Anders Wide

Anders arbetar som konsult inom organisationsutveckling, projektledning och förändringsledning. Han har bred erfarenhet från olika branscher och under årens lopp lärt ut hur man kan tillämpa olika styrmodeller för att på bästa sätt låta verksamheten dra nytta av dessa.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98