Försäkringsbranschen i förändring – en internationell utblick

Vad händer i branschen internationellt och hur påverkar det oss?


Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom försäkringsbranschen. Vad händer utifrån ett internationellt perspektiv? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring. Missa inte den unika möjligheten att lyssna till föredrag som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring försäkringar, ekonomi och risker internationellt. 
 

Målgrupp​

Seminariet är brett och alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den internationella utvecklingen. Du kan arbeta som t.ex. produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.

 

Program

09.00–09.30

Inledning av moderator  – ​vad händer inom branschen internationellt?

Vilka är de största utmaningarna? Vad krävs av bolagen för att anpassa sig till de snabba förändringar som sker? Ledarskap och produktutveckling blir alltmer viktigt för att konkurrera med nya ”popup bolag”.
Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB

09.30–10.10

Nya internationella risker

Hur har Zurich Insurance anpassat sin verksamhet efter nya risker internationellt, de förändringar som sker och dess påverkan på försäkringsindustrin? Nya produkter uppstår med den digitala utvecklingen, vilka möjligheter ser vi kring detta? Vilka är de största utmaningarna vi ser framöver? Vi får lyssna på Sierra och hennes tekniska expertis kombinerat med hennes internationella marknadskunskaper där hon utgår från Zürich. 
Sierra Signorelli, Commercial Insurance CUO,  Zurich Insurance


10.10–10.30

Paus


10.30–11.20

Grenfell Tower – lesson learned so far

Natten mot den 14 juni 2017 bröt en brand ut i lägenhetshuset Grenfell Tower i North Kensington i London. Över 70 människor miste livet under branden. Protector var försäkringsgivare för den kommun där fastigheten var belägen och stod därigenom för en försäkring som omfattade både fastigheten och Kensingtons ansvarsförsäkring. Vilka lärdomar gjorde Protector Forsikring kring Grenfell Tower olyckan och hur har det påverkat vägen framåt för dem och för branschen i stort? Hur hittar vi en väg framåt som kan hindra att en liknande tragedi inträffar igen? Protector lanserer en 40 sidor Risk Management Report Post Grenfell Tower på seminariedagen. 
Sverre Bjerkeli, CEO, Protector Forsikring

11.20 – 12.00

Internationell ekonomi – Konjunkturinstitutets omvärldsprognos

Vad händer internationellt kring ekonomin och hur kan detta påverka försäkringsbranschen? Vi får ta del av Konjunkturinstitutets helt nya prognos för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden.
Erik Spector, Head of Division, Konjunkturinstitutet 


12.00–13.00

Lunch


13.00–13.50

Försäkringsbranschen inför en eventuell Brexit

Vi får lyssna på Lloyd´s förberedelser inför Brexit genom sin etablering i Bryssel. Hur tror vi att branschen kommer att påverkas?
Gabriella Jansson, Nordic Baltic Area Business Development Manager, Lloyd´s

13.50–14.30

Blockchain insurance, IoT och AI

Hur påverkas försäkringsbranschen av digitaliseringen? Blockchain, IoT, AI & Robotics är begrepp som leder till nya affärsidéer.  
Vilka nya möjligheter ser vi framåt för denna verksamhet? 
Daniel Blomberg, Solutions specialist Data & AI, Microsoft Sweden


14.30–14.50

Paus


14.50–15.40

Utvecklingen av försäkringsagenturer i Norden

Målsättningen är att identifiera nischer och områden där existerande försäkringsutbud i Sverige är bristfälligt och erbjuda alternativa och förmånliga försäkringslösningar. Vilka utmaningar finns det vid etablering och hur ser man på de förändringar som sker inom försäkringsbranschen? 
Hur ser verksamheten ut idag och vilka möjligheter ser man framåt? 
Kenneth Nielsen, CEO & Partner, RiskPoint 

15.40–16.00

Avslutning och sammanfattning av seminariet

Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?
Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB

 

Moderator
 

 

 

Carolina Klint

CEO North West Region, Marsh AB.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97