Pensionsseminariet

Hur kan vi förtydliga utbudet för de försäkrade?


Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som lett fram till dagens val av försäkringsprodukter och vad vi tror om framtidens liv- och pensionsverksamhet. Vad kan branschen göra för att engagera de försäkrade? Hur kommer senare uttagsåldrar att påverka branschen? Kommer vi att få en ny produkt för privat pensionssparande? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring.  

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring pensioner och sparande.
 

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som produktspecialist, produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.     
 

Program 

09.00–09.15

Inledning av moderator

Kort presentation av dagens ämnen, talare och agenda.
Ninni Wibeck, Chef AO Arbetsgivare & Försäljning, VD KPA Pensionsservice, KPA Pension

09.15–10.00

Kapitalförvaltning och hållbarhetsfokus

Historiken kring produktutveckling och hur kunden påverkat placeringsstrategier. Kort om villkor och placeringsallokering, hållbarhetsfokus och tankar kring efterfrågan och utveckling framöver.
Pontus Bergekrans, Head of Investments, SEB

10.00–10.15

Paus
 


10.15–11.00
 

EU-regelverk påverkar produktutvecklingen

Nya EU-regelverk ska leda till bättre konsumentskydd men begränsar både produktutveckling och distributionsmöjligheter för pensionsbolagen. Samtidigt ser bolagen det som en möjlighet att göra långsiktiga förbättringar. Vilka möjligheter och begränsningar ser Finansinspektionen?
Helena Thessén, Finansinspektör, Finansinspektionen

11.00–12.00

Nuläget för pensionsbolagen – var står vi i dag och vilka trender tog oss hit?

Digital efterfrågan och marknadsanpassning har krävt innovativa produktlösningar för att möta kundens krav. Hur långt har branschen kommit inom IT och hur stor påverkan har kunden?
Johan Lengqvist, VD, Claremont Information Management AB, Tony Pettersson, VD, SPP Konsult

12.00–13.00

Lunch
 


13.00–13.40
 

Rådgivningsverktyg

Vad vill de försäkrade ha? Vill de veta villkoren kring de olika produkterna? Hur mycket tid vill de lägga på fondselektering och att följa upp sina fondval? Nya rådgivningskrav har lett till få oberoende aktörer men Opti anses som en av dessa. Kan pensionsbranschen använda fler digitala verktyg?
Hanna Raftell, Chief Client Officer, Opti

13.40–14.20

Vad efterfrågar parterna och hur har tjänstepensionen förbättrats?

Har tuffa upphandlingar och prispress bland bolagen lett till bättre pensioner? Vilka kriterier letar ITP upphandlingens representanter efter när de väljer valbara bolag?
Dan Wallberg, Pensionsexpert, PTK

14.20–14.40

Paus


14.40–15.10

Nytt förslag på subventionerat privat pensionssparande

Sverige är ett av få länder som inte stimulerar privat pensionssparande trots rekommendationer från både EU och OECD. Försäkringsbranschen föreslår nu en ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.
Anna Pettersson Westerberg, Chefsekonom, Svensk Försäkring

15.10–15.50
 

Den nya pensionsöverenskommelsen

Historiken kring pensionsåldern. Vad har skett, vad gäller och vilka trender ser vi framåt kring pensionsåldern? Grundskyddet ska förbättras, förslag på ändrade avdragsregler och ändrad pensionsålder gällande tjänstepension.
Ole Settergren, Chef Analysenheten, Pensionsmyndigheten

15.50–16.00

Avslutning och sammanfattning
Ninni Wibeck, Chef AO Arbetsgivare & Försäljning, VD KPA Pensionsservice, KPA Pension

 

Moderator

 

 

 

Ninni Wibeck

Chef AO Arbetsgivare & Försäljning, VD KPA Pensionsservice, KPA Pension

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97