Online: Personskadeseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

 

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. I år hålls seminariet online så att du kan kompetensutveckla dig bekvämt och tryggt. Seminariet tar en närmare titt på hur coronapandemins följder har påverkat oss. Hur har den fysiska distanseringen befolkningen ombads följa påverkat samhället? Har den psykiska ohälsan ökat hos befolkningen? Seminariet kommer även att belysa hur Högsta domstolen arbetar med rättsfall. Hur är gången och vad sker i det olika stegen?

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet inleds

Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf

 

09.10 – 09.45 | Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökade i samband med 2020 års sociala distansering. Vilka diagnoser ökade i samband med pandemikrisen? Hur kan den psykiatriska vården möta ökningen av det sämre psykiska måendet, till följd av den pandemiska kris som vi levt med sedan våren 2020?

Elsa Janni, Leg. Psykolog, Psykologcenter

 

09.45 – 10.20 | Nya digitala verktyg och framtidens personskadereglering

Behovet av en snabbare digitalisering inom personskadereglering har funnits länge men pandemins utbrott gjorde det än mer uppenbart. Vi blickar tillbaka på vad digitaliseringen har inneburit för branschen och berättar om de lösningar som framöver kommer vara nödvändiga för en rättvis och effektiv personskadereglering

Mario Pereira, grundare av Mavera

 

 

10.20 – 10.40 | Paus

 

10.40 – 11.20 | Miljöns positiva utveckling i samband med Covid-19

På bara några veckor förändrades miljöutsläppen, som minskade i takt med att vi plötsligt ändrade våra vanor. Vilken effekt kan vi se på kort och lång sikt vad avser vår och miljö och dess hållbarhet på branschen.

Medverkande presenteras inom kort.

 

11.20 – 12.00 | Vården våren 2020 - vad hände?

Ett nytt virus som orsakade en ny sjukdom dök upp. Vad hände egentligen? Hur påverkades och hur förändrade det den svenska sjukvården? Vilka konsekvenser fick det för patienter med icke-coronarelaterade akuta sjukdomar och icke-akuta åkommor? Vad har vi lärt oss, var står vi nu och vart är vi på väg?

Markus Weis, Överläkare i Intensivvård

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.40 | Hur arbetar Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och av rättslivet i övrigt. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion. Vad hamnar i hos dem och hur bedrivs arbetet?

Medverkande presenteras inom kort.
 

13.40 – 14.10 | Aktuella rättsfall

Vi lyfter aktuella rättsfall inom personskadeförsäkring. 

Maria Dahlin, Senior Legal Counsel, If 

 

14.10 – 14.30 | Paus

 

14.30 – 15.15 | Försäkringsbranschen i förändring 

Hur har försäkringsbranschen påverkats – och kanske rentav förändrats - i och med Covid-19-pandemin? Vad gör branschen för att hjälpa samhället på fötter igen?

Pär Karlsson, rådgivare/Senior Adviser, Svensk Försäkring/Insurance Sweden
 

 

15.15 – 15.30 | Avslutning

Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98