Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Online: Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar

Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet är sedan 2014 mötesplatsen för dig som arbetar med denna typ av försäkringsprodukt och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. I år hålls seminariet online.  Seminariet presenterar bland annat Grannsamverkan som metod att hålla nere brottsligheten i bostadsområden, hur klimatförändringarna påverkar försäkringsbranschen med fokus på skyfall, havsnivåer och luftfuktighet.
Vi tittar även på ur brottsligheten har påverkats i samband med pandemin. 

Moderator

Håkan Franzén

Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas

Håkan Franzén, produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

09.10 – 09.50| Försäkringsbranschen i förändring

Hur har försäkringsbranschen påverkats – och kanske rentav förändrats - i och med Covid-19-pandemin? Vad gör branschen för att hjälpa samhället på fötter igen?

 

09.55 – 10.40 | Grannsamverkan

Att grannar i bostadsområden går samman och skapar Grannsamverkan, blir allt vanligare. Det finns i dag cirka 30 000 Grannsamverkansområden och bara under 2018 ökade dessa med cirka 2 000 områden. Polisen leder arbetet och bidrar med såväl kunskap som information för att minska antalet inbrott och även annan mängdbrottslighet i bostadsområdena. Metoden Grannsamverkan har nu utvärderats och rapporten var klar i början av 2019. Visar denna utvärdering samma fina resultat för Grannsamverkan som den tidigare mätningen, det vill säga att inbrotten sjunker med 25%

Lina Nilsson, Rådgivningsexpert/Projektledare Ordf. Grannsamverkan nationella gruppen, SSF Stöldskyddsföreningen


10.40 – 11.00 | Paus11.00 – 11.45 |   Klimatförändringens effekter på försäkringsbranschen

En uppmätt höjning av medeltemperaturen i Sverige på ca 1˚C ger redan effekter på hem, villor och fritidshus. De främsta riskerna utifrån ett försäkringsperspektiv är häftiga skyfall och höjda havsvattennivåer, men även ökade luftfuktighet i kombination med högre medeltemperaturer samt värmeböljor får följder för byggnaders hållbarhet och människors hälsa och välmående. Vi tittar närmare på dessa risker och deras konsekvenser och får också en bild av hur försäkringsbranschen möter förändringarna. Existerande statistik blandas med blickar mot framtiden – år 2050, slutet mot seklet och därefter.

11.45 - 12.00 | Sammanfattning av förmiddagens programpunkter
 

Håkan Franzén, produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

12.00 – 13.00| Lunch
 

13.00 – 13.45 |  Bedrägerier - ett aldrig sinande problem

Att bedra människors godhet har alltid varit ett problem. Nya metoder för bedrägerier utvecklas ständigt och metoderna finner egentligen inga gränser. Vilka bedrägerihot pågår just nu och vilka ser man komma i framtiden?

Jan Olsson, Polisen, Nationellt It-brottscentrum, Noa

 

13.45 – 14.30 | Hållbar skadereglering

Vi lever i en tid där vi har en tendens att slänga så snart något går sönder eller inte fungerar riktigt tillfredställande. Elektronikkedjornas festdag Black Friday, annonserar om att vi ska köpa en ännu bättre TV, än den vi redan har.  Människor i samhället köper och konsumerar produkter och tjänster efter begär och inte av behov. Beteendet påverkar självklart klimat och miljö. Det påverkar också försäkringsbolagen, eftersom många av dessa föremål omfattas av hemförsäkringen. Hur kan vi som försäkringsbolag på ett mer klimat- och miljösmart sätt påverka utvecklingen?  

Hilma Samuelsson och Matilda Persson, Naturskyddsföreningen. 

 

14.30 – 14.50 | Paus
 


14.50 - 15.30  | När krisen kommer – vad händer då?

Vad är egentligen en kris för det svenska samhället, och vem ska göra vad för att hantera den? Och vad är försäkringsbolagens roll i det hela? Pusslet är komplext, men inte omöjligt. Under en knapp timme ser vi över ansvarsfördelningen mellan individ, företag och myndigheter och belyser framgångsfaktorer för ett robust samhälle – för allas trygghet och vinning.


15.30 – 15.40 | Seminariet avslutas

Håkan Franzén, produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98