Online: Djurförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med djurförsäkringar!

 

Välkommen till ett seminarium om de senaste nyheterna och utmaningarna inom djurförsäkringsområdet. Under dagen kommer vi bland annat att lyfta upp frågan om den kommande digitaliserade djursjukvården. Hur ser olika aktörer på den framtida teknikens nyttjande? Vi kommer även att uppdatera oss kring hur coronapandemin påverkar försäkringsbranschen och hur den sociala distanseringen påverkade försäljning av husdjur.

 

Om Djurförsäkringsseminariet

Svenska Försäkringsföreningen erbjuder en plattform för nätverkande, omvärldsbevakning och kunskapsuppdatering för alla som arbetar med djurförsäkring. Seminariet vänder sig till dig som i dag arbetar med djurförsäkringar och vill uppdatera dig inom området djurförsäkring och djursjukvård. Seminariet kan även passa dig som arbetar utanför försäkringsbranschen men kommer i kontakt med djurförsäkringsprodukter och -ärenden, som t.ex. veterinär. 

 

Program

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas


 

09.10 – 09.50 | Ökning av husdjur i samband med pandemin och den sociala distanseringen

Intresset för att köpa hund och katt har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar och kattungar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Parallellt med detta sker man stora förändringar i vilka som skaffar djur och hur dessa beter sig. Vad tyder datan på än så länge och vad kan de långsiktiga effekterna av detta bli?

David Prien, VD FirstVet

10.00 – 10.50 | Djursjukvårdens digitalisering och deras blick in i framtiden

Hur kommer djursjukvårdens aktörer att påverkas av det allt mer digitaliserade samhället?
Där djurägare kanske i större utsträckning vill ha en digital kontakt med djursjukhuset. Hur långt kan man gå vad avser en digital vård av djur? Vilka utmaningar står AniCura inför och hur ser dom den framtida djursjukvården? 

Carolina Klingstedt, Commercial Manager, AniCura Sverige
Sandra Douglas, Country Veterinary Manager för AniCura Sverige

 

11.00 - 11.40  | Försäkringsbranschen i förändring 
Hur har försäkringsbranschen påverkats – och kanske rentav förändrats - i och med Covid-19-pandemin? 

Pär Karlsson, rådgivare/Senior Adviser, Svensk Försäkring/Insurance Sweden

 

11.50 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.30 | Sveriges Veterinärförbund - Normgruppen och dess arbete

Normgrupp har som uppgift att utforma rådgivande riktlinjer i etiska och medicinska frågor som rör svensk veterinär smådjurspraktik.
Hur arbetar Normgruppen och hur ser gruppen på framtida djursjukvård?

Johan Rosberg Thorell, sammankallande för normgruppen smådjur i SVF 

 

13.40 – 14.10 | Konsumenternas försäkringsbyrå 

Ägandet av sällskapsdjur har ökat i samband med hemarbete och året med distansering. Hur påverkades konsumenternas djurfrågeställning under pandemin? Märker man av en ökning av konsumentfrågor kring djurförsäkring? Ta del av en rapport från konsumenternas Försäkringsbyrå.

Stefan Thelenius, Försäkringsspecialist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

14.10 – 14.25 | Paus

 

14.25 – 15.10 | Hur kommer de framtida digitala lösningarna se ut för framtida veterinärvård?

Telefonnumret 1177, känner det flesta av oss till. En sjukvårdsupplysning som hjälper till att slussa patienter till rätt vårdnivå. Inom kort kommer det även att presentera ett liknande nummer för djursjukvård.  Hur kommer siten 2288.se och telefonupplysningen att fungera och hur ser vinningen ut för försäkringsbolagen och den enskilde djurägaren?

Max Adler, VD,  2288

15.10 – 15.15 | Seminariet avslutas

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se

08-522 789 982