Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Försäkringsteknik Grund

Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld

 

Kursen vänder sig till dig som vill få en första inblick i hur ett försäkringsföretag fungerar och förstå aktuariens begreppsvärld. Under de två kursdagarna blandas föreläsningar i teori med praktiska och numeriska exempel. Första kursdagen fokuserar på att ge en grundförståelse i generell försäkringsteknik och den andra kursdagen går igenom försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring och liv - och pensionsförsäkring.

 

Vem passar kursen för?

Kursen riktar sig till dig som är anställd på försäkringsföretag eller liknande arbetsplats och som har en viss erfarenhet av försäkring, alternativt liknande tekniskt arbete. Kursen passar bra för dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Till exempel arbetar du idag kanske med produktutveckling, ekonomi, redovisning, förmedling eller kanske revision. 

Förkunskaper

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta, men för att du ska få bästa behållning av kursen rekommenderar vi att du har viss erfarenhet av försäkringsarbete och försäkringsterminologin.

 

Innehåll


I.    Generell försäkringsteknik (dag 1)

 • Juridiska formuleringen av försäkring
 • Juridiska kraven på ett försäkringsföretag
 • Försäkringsrörelselagen och andra juridiska dokument
 • Matematiska modeller
 • Risk, sannolikheter och försäkring
 • Begrepp som försäkringspremie
 • Om pengarna i försäkringsföretaget tar slut
   


II.    Försäkringsteknik för skadeförsäkring (dag 2)

 • Typisk skadeförsäkring
 • Försäkringskollektiv
 • Prissättning
 • Vad skall premien räcka till
 • Uppföljning av en försäkringsportfölj
 • Försäkringstekniska avsättningar
 • Finansiell redovisning
 • Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
 • Återbäring
   


III.    Försäkringsteknik för liv- och pensionsförsäkring (dag 2)

 • Typisk liv- och pensionsförsäkring
 • Försäkringskollektiv – ömsesidighet och vinstdelning
 • Premiebestämning
 • Vad skall premien räcka till
 • En försäkrings duration – riskförsäkring och pensionsförsäkring
 • Finansiell uppföljning av enskilda försäkringar
 • Försäkringstekniska avsättningar
 • Finansiell redovisning av en försäkringsportfölj
 • Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
 • Återbäring – olika tekniker

 


Kursledare

 

Richard Blom

Aktuarie

Richard Blom har varit verksam som aktuarie i 30 år på olika befattningar, huvuddelen av tiden som rådgivare i eget bolag. Han är verksam såväl inom livförsäkring som inom skadeförsäkring, och har arbetat mycket internationellt. Under hela sin yrkestid har han undervisat, och också författat.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97