Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Personskadeseminariet 2021

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

 

I september är det äntligen dags för ännu en omgång av Personskadeseminariet. Personskadeseminariet är en mycket populär mötesplats för försäkringsbranschens anställda som arbetar med personskadehantering. Välkommen till detta seminarium där du får goda möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling!

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm

 

Moderator

Seminariet leds av Christina Lamm, försäkringsjurist på Trygg Hansa.

 

Program

 

09.00 – 09.10 Seminariet öppnas

 

09.10 – 09.45 | Långtidsbesvär efter insjuknande i Covid-19

De allra flesta som insjuknar i covid-19 får lindriga symptom och kan tillfriskna efter några dagar med hjälp av egenvård eller enklare vårdinsatser. En del drabbas svårt och behöver sjukhusvård. Och så finns det även ett antal personer som får diffusa symptom under lång tid. Hur drabbar detta individen? Kan symptom förväntas bli bestående? Vilka symtom är tydligast och finns det skillnader mellan barn – och vuxensymptom?

Markus Weis, Överläkare inom intensivvård

09.45 – 10.00 | Hur har långtidsbesvär efter Covid-19 påverkat försäkringsbolagen?

Hur märks det på bolagen att allt fler får långtidsbesvär efter insjuknande i Covid – 19? Finns det något av de svenska bolagen som märker en påtaglig uppgång?

 

10.00 – 10.30 | Förhöjd pensionsålder – hur påverkar det försäkringsbolagen?

Under många år har de offentliga systemen byggt på att pensionsåldern är 65 år. Även försäkringsbranschen har förhållit sig till denna ålder. När vi lever längre behöver pensionsåldern anpassas till detta. Från och med 2023 kommer s k riktålder för pension införas, vilket i ett första steg innebär att pensionsåldern antas vara 66 år. Men redan 2026 höjs riktåldern till 67 år. Vilka offentliga system behöver anpassas? Vad innebär den höjda pensionsåldern för försäkringar och skadereglering?

Eva Erlandsson, Svensk Försäkring.

10.30 – 10.50 | Paus


 

10.50 – 11.30 | Aktuella rättsfall 

Under denna programpunkt presenterar föreläsaren aktuella rättsfall och domar som avgjorts under året. Vilka rättsfall och domar offentliggörs strax innan seminariet.

Josefin Mallmin, Försäkrings-/processjurist, Trygg Hansa

 

11.30 – 11.50 | Nämndeavgörande – vad är på gång?

Ta del av Patienskade- och Trafikskadenämndens referat och rådsbeslut från det senaste året. 

 

11.50 – 12.00 | Lunch


 

13.00 – 13.30 | Sjukvårdens digitalisering

Ett bolag ägt av bland annat SKR, kommuner och företag har i drygt tio års tid haft i uppdrag av regeringen att knyta samman de olika offentliga journalsystem som används inom sjukvården i Sverige. Ett gemensamt system som även försäkringsbranschen har tillgång till skulle spara både tid och pengar vid skadereglering. Dessutom skulle det sannolikt vara säkrare än att skicka patientuppgifter med post. Men hur långt bort i tid ligger en digital lösning där försäkringsbolag får tillgång till digital hantering av sjukjournaler och invaliditetsintyg? Vilka problem och utmaningar har man stött på? Vilka möjligheter finns för privata aktörer att ansluta?

 

13.30 – 14.30 | Försäkringskassans kontrollutredningsenhet

Hur arbetar Försäkringskassans kontrollutredningsenheter och vilka andra myndigheter arbetar dom tillsammans med, för att utreda eventuell ekonomiskt bedrägeri? Ta del av den nationelle samordnaren Thomas Falks föreläsning som sträcker sig från hur de arbetar, men även aktuella fall som tack vare ett idogt arbete av Försäkringskassans utredningsenhet har lett till rättsliga påföljder. 

Thomas Falk, nationell samordnare mot organiserad brottslighet Försäkringskassans kontrollutredningsenhet

 

14.30 – 14.50 | Paus
 

 

14.50 – 15.55 | Jobba smart och må bra i ett digitaliserat arbetsliv

Upplever du tidsbrist och att du, trots hårt slit, alldeles för ofta känner dig missnöjd med din egen jobbprestation? Du är inte ensam. Digitalisering, gränslösa arbetsförhållanden och flexibla arbetssätt ställer enormt höga krav på dig som individ. Krav på att själv kunna sätta gränser och leda dig själv.

Anna ZetterbergPrestations- och motivationskonsult, Motive

 

15.50 – 16.00 Avslutning av moderator
 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98