Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Pensionsseminariet 2021

Vad är aktuellt och hur tänker branschen framöver?

 

Svenska Försäkringsföreningens heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som är aktuellt 2021 och hur det påverkar dagens och morgondagens försäkringsprodukter. Hur kommer framtidens liv- och pensionsverksamhet se ut? Hur leder nya regelverk till nya behov av produkter? Till dagen har vi bjudit in yrkeskunniga talare inom pensioner, livförsäkring och sparande.

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen.
 

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som produktspecialist, produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.     
 

Program

 

09.00–09.15 | Inledning av moderator

 

09.15–10.00 | Hållbara investeringar

Miljö- och samhällsansvar i investeringar är ett fortsatt hett tema. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn, där en uppsjö av nya regelverkskrav kommer införas både genom helt nya regelverk och ändringar i befintliga regelverk. Branschen behöver arbeta aktivt och målmedvetet med implementering av hållbarhetsreglerna. Detta är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild inom hållbarhetsområdet och för att kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring.

Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP
 

10.00–10.15 | Paus och nätverkande

 

10.15–11.00 | Vad är olämplig rådgivning?

Enligt (FRL), som är en rörelselagstiftning, ska ett försäkringsbolag lämna tydlig information till kunder och bedrivas enligt god försäkringsstandard. Om omsorgplikten inte uppfyllts och kundernas kunskap och kompetens ej säkerställts kan Disciplinnämnden besluta om fyra disciplinära åtgärder. Erinran är den mildaste påföljden och uteslutning är den strängade påföljden.

Talare presenteras inom kort

 

11.00–12.00 | Effektivare flytträtt

Regeringens förslag om effektivare flytträtt började gälla den 1 januari 2020. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen, FRL, som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas. Hur påverkar det bolagen och dess affär? Är det alltid bäst för kunden? Hur påverkar det garantier och andra villkor?

Helena Palmgren, Founder & Executive Advisor, Palmgren & Bähr
Mattias Munter, Pensionsekonom/Ansvarig samhällskontakter, Skandia Norden

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.00–13.15 | Lunch


 

13.15–14.00 | Produktkunskap – är den nödvändig?

Håller branschen på att urholkas på försäkringskunskap och produktkännedom? Hur har prispressen från kunden påverkat branschen och produktutvecklingen? Är alltid billigast bäst? När konjunkturen viker så kommer andra krav på sparande och förvaltning men hur prissätter vi korrekt? Vad säger branschen?

Åsa Mindus Söderlund, VD, Avanza Pension
Fredrik Palm,
Produktchef, Alecta
Charlotta Carlberg, Chief Executive Officer, Folksam Fondförsäkrings AB
 

14.00–14.40 | Avdragsrätt enligt kompletteringsregeln

Åsikterna går isär vad gäller reglerna för avdragsrätt. Huvudregeln säger att det går att sätta av upp till 35 procent av lönen i premier till pensionen. När man inte kan nyttja den regeln och ändå vill ha ytterligare pensionsavsättningar finns det inget som hindrar arbetsgivare och anställd att avtala om en pensionsåldersänkning ned till som lägst 55 år. Men Skatteverket har inte godkänt avdragsrätt för dessa fall. Vad kommer att gälla och kommer beslut att fattas i Högsta förvaltningsdomstolen?

Magnus Dahlgren, Advokat/partner och grundare, Dahlgren & Partners
 

14.40–15.00 | Paus och nätverkande
 

15.00–15.40 | Mångfald inom branschen

Försäkringsbranschen och det mångfaldsarbete man bedriver, skapar en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsorganisation, som tar tillvara mångfalden hos medarbetarna.

Talare presenteras inom kort
 

15.40–16.00 | Avslutning och sammanfattning av moderator

 

Moderator

 

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97