Nätverk Motorförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk för dig som arbetar med motorförsäkringar - och ligg steget före

 

Nätverket erbjuder en gemensam mötesplats att diskutera aktuella och områdesspecifika nyckelfrågor, utmaningar, juridiska aspekter och branschpraxis. På nätverksträffarna får du både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med sakkunniga och erfarna experter inom området. Du får dessutom en unik möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kollegor i försäkringsbranschen som ställs inför liknande frågeställningar som du gör. Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas önskemål om innehåll och du har därför goda möjligheter att påverka vilka ämnen ni tar upp på träffarna.

 

För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som har en specialist- eller ledarfunktion inom motorförsäkring och motorskadereglering.

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Exempel på innehåll

 • Motorskadereglering – historiskt och i dag
 • Nya motordrivna fordon och självkörande bilar
 • Bedrägerier inom motorförsäkring
 • Trafikskadereglering
 • Gröna kortsamarbetet och fjärde Motordirektivet
 • Kompetens och kunskapsförstärkning inom motorförsäkring

 

Mycket stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål varvid nätverksträffarnas innehåll inte är fastställda fullt ut. Ovannämnda diskussionsämnen ska ses som exempel.

 

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk & nya kontaktytor i branschen
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
 • Stor möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men för att du bäst ska kunna dra nytta av, och även bidra till, nätverket bör du varit verksam i din roll några år.

 

Nätverksledare

 
Nina Vikenslätt

Motorskadechef, Van Ameyde Sweden

Nina är speciellt engagerad i utlandsreglering men även olika typer av utbildningsfrågor. Med bakgrund som pedagog har Nina arbetat 15 år med utbildning i skolan. Sedan dess har Nina bytt bransch och utvecklar nu både interna och externa kurser inom försäkringsområdet. Förutom sin roll som motorskadechef på Van Ameyde Sweden arbetar hon även på skandinavisk nivå med varumärkeskampanjer och marknadsföring för företaget samt sitter med i ledningsgruppen.

 

 

Gästföreläsare

Under nätverket kommer gästföreläsare att medverka.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98