Nätverk Jurist i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk - och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ytterligare en omgång av det populära nätverket för dig som arbetar som jurist eller bolagsjurist inom försäkringsbranschen. Nätverket vänder sig till dig som vill bredda ditt nätverket, förkovra dig i de försäkringsrättsliga  och utbyta  praktiska erfarenheter med branschkollegor. Nätverket har fyra träffar under ett år.

Nätverkets syfte är att erbjuda en gemensam mötesplats att diskutera försäkringsrättsliga regelverk, nyckelfrågor, utmaningar och branschpraxis. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med erfarna experter inom olika delar av försäkringsområdet.

Du får också betydande utrymme att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Du får en unik möjlighet att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen på en liknande position som du har och som ställs inför utmaningar som liknar dina.
 

För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som är bolagsjurist eller försäkringsjurist och arbetar inom försäkringsbranschen. 

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.
 

Exempel på innehåll

 • Juristens roll i förhållande till företagsledning och operativ verksamhet
 • Juristens arbetsmetoder - rättskällor, databaser, praxis
 • Försäkringsvillkor och produktinformation - praktiskt arbete med uppdatering ochproduktutveckling
 • Företagsstyrning, inklusive försvarslinjer och bolagsjuristens roll i förhållande till olika nyckelfunktioner
 • Outsourcing och inköp av tjänster - samverkan med inköpsfunktion,uppföljning av leverantörer
 • Juristens roll i företaget dataskyddsarbete
 • Hållbarhet - praktiska konsekvenser för försäkringsbolaget, produkterna och distributionen
 • Produktinformation, rådgivning och dokumentation
 • Gränsöverskridande verksamhet
   

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om inriktningen på de olika träffarna och de djupdykningar vi gör inom särskilt utmanande områden.  
 

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk och nya kontaktytor i branschen
 • Erfarenhetsutbyte med andra jurister
 • Möjlighet att diskutera aktuella juridiska frågeställningar
 • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling
   

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, det som är relevant är att du arbetar som jurist inom försäkringsbranschen.
 

Nätverksledare

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan drygt 10 år  har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 
 

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, främst inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med hållbarhetsfrågor, dataskydd, avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt, hållbarhet inom finansbranschen och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 


Gästföreläsare

Under nätverket kan även gästföreläsare medverka.

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97