Försäkringsbolagens outsourcing - regler, praxis och molntjänster

Styrning och kontroll av uppdragsavtal

 

Sedan 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen med bland annat nya krav på hur försäkringsföretag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen går igenom reglerna, Finansinspektionens praxis och berör också aktuella frågor såsom bedömningen av molntjänster och hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv. Vi går även igenom EIOPA:s och EBA:s riktlinjer, inklusive EIOPA:s nya riktlinjer för outsourcing av molntjänster.

Läses med fördel tillsammans med kursen Outsourcing i praktiken för en tvådagarskurs.
 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm


För vem?

Kursen vänder sig till dig som jurist, inköpare , IT-ansvarig eller liknande roller som ansvarar för upphandling av konsulter, uppdragstagare och outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen eller är försäkringsförmedlare. Om du ansvarar för samarbeten med förmedlare eller gruppföreträdare kommer du också att ha nytta av kursen eftersom den försäkringsadministration som dessa utför ofta faller inom ramen för outsourcing. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Innehåll

  • Vad finns det för regulatoriska begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal?
  • Vad menas med uppdrag av väsentlig betydelse?
  • Vad ska man tänka på vid val av uppdragstagare?
  • När ska företaget anmäla outsourcing till Finansinspektionen?
  • ​Finansinspektionens tillsyn och praxis
  • EIOPA:s och EBA:s riktlinjer
  • Uppdragsavtal avseende aktuariefunktionen och andra centrala funktioner
  • Är försäkringsförmedling att betrakta som outsourcing?
  • Hur ska molntjänster bedömas?
  • Hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv 

 

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas. Du kommer att få ta del av checklistor som du kan använda vid val av uppdragsgivare samt över vad avtalet behöver innehålla. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.
 

Gå två kursdagar med påbyggnadskursen Outsourcing i praktiken

Du kan nu även välja att kombinera denna kurs med den nya påbyggnadskursen Outsourcing i praktiken för två kursdagar inom ämnet outsourcing. Kursen bygger vidare med fler praktiska grepp på hur du kan arbeta för att uppfylla outsourcingkraven i praktiken. Nästa kurstillfälle är dagen efter, alltså 6 oktober.

Läs mer här
 

Kursledare och föreläsare

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan drygt 10 år  har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97