Program Utveckla försäkringsaffären

Program hur ni skapar en framgångsrik försäkringsaffär - från kundmöte och digitalisering till regelverk och realisering

 

Att arbeta med utveckling och digitalisering av försäkringsaffären och erbjudanden kräver en förståelse för helheten. Att förstå hur värdeerbjudanden kan utvecklas kopplat till såväl kundbehov som krav från lagstiftning och regelverk är centralt. Samtidigt måste områden kring riskhantering projekt- och förändringsledning kunna hanteras på ett bra sätt.

 

 

Innehåll

  • Dagens utmaningar och digitalisering i försäkringsbranschen och hur det påverkar affären, produkterna eller erbjudandet
  • Affärsmodellering och värdeerbjudanden
  • Att täcka gapet mellan strategi och strukturer
  • Förändringsledning – den ofta saknade länken vid utveckling
  • Projektledning & transformationsplanering – från teori till praktik

 

 

Upplägg

Programmet omfattar två delkurser där föreläsningspass med inriktning på teori, kunskap och inspiration blandas med konkreta gruppövningar och tillämpningar av metoderna.

 

 

Programmets delar

 

Att tydliggöra målbilden (2 dagar) 

För att framgångsrikt och lyckosamt kunna bedriva affärsutveckling behöver den önskade utveckling preciseras. Vi behöver arbeta med vad vi behöver förändra och vara kloka kring hur vi involverar organisationen i det arbetet. Du kommer få öva på vilka vägval du behöver göra idag, kring teknik, organisation & styrning för att skapa möjligheter för er framgång. I kursen ges du ett antal konkreta verktyg för att arbeta med detta som strategiska affärskrav och en introduktion till förmågor som utvecklingskoncept.

 

Realisera den framtida försäkringsaffären (2 dagar)

Här fokuserar vi på att ge dig konkreta verktyg och en metodik för att med precision styra mot vilka delar som behöver förändras, hur vi planerar för hur olika projekt och initiativ ska kunna fungera tillsammans och skapa samsyn i organisationen för realiserbara utvecklingsinitiativ. 

 

 

Vem passar programmet för?

Programmet vänder sig till dig som arbetar med utveckling och förändringsledning i roller som till exempel affärsutvecklare, produktutvecklare, produktägare eller projektledare. Programmet passar även mycket bra för dig som är chef eller ledare, underwriter eller aktuarie.

 

 

Detta får du som deltagare

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

 

Efter programmet

Efter programmet har du fått en ökad förmåga att komma i mål med existerande och framtida förbättrings- och utvecklingsarbeten. Du har också under programmet fått praktiskt öva på att framgångsrikt planera, genomföra och följa upp ett utvecklingsarbete i din egen verksamhet. Du ska kunna koppla affärseffekter till tydliga initiativ och insatser och på så sätt bidra till affärsutveckling genom att realisera och utveckla lönsamma produkter och affärer. 

 

 

Diplomering

Efter genomfört program blir du diplomerad produkt- och tjänsteutvecklare i försäkringsbranschen.

 

 

Programansvariga

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 

Erik Martin

Director, Cordial

Erik har stor erfarenhet av att rådge företagsledningar kring strategiska frågor, och har deltagit i ett flertal större transformationer inom försäkringsbranschen där utveckling av nya erbjudanden har varit en central komponent. Hans långa erfarenhet kring affärsutveckling ger en god inblick i hur teori och praktik möts i det faktiska förändringsarbetet. Erik arbetar på Cordial som är en ledande managementrådgivare inom affärsutveckling och Business Transformation.

 

 

Gästföreläsare

Vi bjuder även in branschexterna experter inom bland annat affärsutveckling, digitalisering och förändringsledning samt specialister och ledare från försäkringsbranschen, som delar med sig av sin resa och stora kunskap.

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se
08-522 789 91