Nätverk CFO/Ekonomichef i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar som CFO eller ekonomichef i försäkringsbranschen. Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du får stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som CFO eller ekonomichef i försäkringsbranschen.

 

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.  

 

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Regelverksuppdateringar och aktuella frågeställningar inom bland annat Solvens 2, redovisning och hållbarhet
 • Styrelse/ledning - hur kan rollen utveckla presentation/samspel och bidra till ökad förståelse för ekonomiska samband, kostnadskontroll och affärsfokus
 • Kapitalförvaltning - fördjupad kunskap om placeringsregler, allokering, riskhantering och val av förvaltning
 • Metoder och erfarenheter - till exempel årshjul och processer för ORSA/kapitalhantering, rapportering, verksamhetsplanering, kostnadsfördelning och intern kontroll
 • Aktuarien som medspelare - fördjupad kunskap om aktuariella metoder och hur samarbetet med aktuarien kan utvecklas

 

 

Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling


 

Nätverksledare

 

Catrina Ingelstam 

Rådgivande konsult inom styrnings- och finansområdet, Creatme AB

Catrina är ekonom och har lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom finans- och försäkringsbranschen och har bland annat ansvarat för implementeringen av Solvens 2. Sedan tre år tillbaka är Catrina engagerad i ett antal styrelseuppdrag och risk- och revisionsutskott samt bedriver egen konsultverksamhet inriktad på stöd och rådgivning till styrelser och ledning inom styrnings- och finansområdet.

 

Lena Wenehult

Organisationskonsult, AB Wenehult & Partners

Lena är ekonom och har bred erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen som organisationskonsult sedan drygt 20 år. Uppdragen är främst inom affärsplanering, verksamhetsutveckling, förändringsledning, processutveckling, implementering av regelverk samt interimsuppdrag, främst som CFO. 

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91