Personskadeseminariet 2023

Ta del av personskadeförsäkringens framtid när Personskadeseminariet firar 25 år!

 

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker inom området som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör området personskadeförsäkring. Välkommen till ett seminarium med nätverkande och kompetensutveckling!

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Program

 

09.00 – 09.05 Seminariet öppnas

Moderatorer inleder

 

09.05 – 09.45 Innovationsfonden

Region Stockholm har visionen att vara en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig region där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet. Hur jobbar regionen med förändringsledning för att skapa en innovationskultur? Hur uppmuntras innovativa idéer? Vilket stöd finns runt till exempel nya behandlingsformer? Vad är innovationsfonden och vilka innovationer har kommit fram genom stöd av fonden? 
Virtual reality, app och AI används det numera inom vården?

Annette Alkebo, Strateg, Ansvarig Innovationsfonden, Region Stockholm

 

09.45 – 10.15 Mavera och framtidens skadereglering

Mavera är ett svenskt insurtech-bolag som bland annat tillhandahåller beslutsstödsystem för personskadeärenden. På vilket sätt kan AI effektivisera skadereglering och medicinska bedömningar? Vilka möjligheter och utmaningar ser Mavera framåt? Hur struktureras data som stöd för beslutsfattande? Vad gör försäkringsbolag i andra länder och hur långt har Sverige kommit?

Johan Larsson, CPO, Mavera    

 

10.15 – 11.00 Försäkringsbedrägerier är en del av välfärdsbrottsligheten

Varje år försvinner miljarder från välfärdssystemen och försäkringsbranschen till den organiserade brottsligheten. Med den pågående ekonomiska nedgången ökar också risken för andra former av mer opportunistiska bedrägeri riktade mot såväl det allmänna som försäkringsbranschen. Ta del av hur arbetar berörda aktörer för att motverka utvecklingen när det gäller bedrägerier kopplade till personskador. Vad mer kan och behöver göras?

Ronja Wildenstam, Jurist/Senior Legal Advisor, Svensk Försäkring

 

11.00 – 11.10 Paus och nätverkande


11.10 – 11.40 Förebygga sjukdomar och/eller sjukskrivningar?

Hur kan man stärka individens förutsättningar att hitta skräddarsydda metoder och uppnå hållbara, långsiktiga förändringar av levnadsvanor i vardagen, för att må bättre och både förebygga sjukdomar men också snabbare återkomma till jobbet efter sjukdom? 

Hör hur Health Integrator med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer individens hälsotjänster utifrån  behov, förutsättningar och aktiviteter som passar bäst. 

Fredrik Söder, VD och grundare, Health Integrator

 

11.40-12.10 Hur skapa motivation och en ”förändringsresa” hos den skadelidande för att undvika inlåsningseffekter?

Vem gör vad i rehabkedjan och hur kan vi påskynda ärendehanteringen för att minimera skadeverkningarna? Vidare hur når vi till snabbare insatser i arbetsgivarens rehabansvar och hur motiverar vi till självhjälp skadelidande i att öka motivationen att komma vidare utifrån den arbetsförmåga som finns kvar efter en skada/sjukdom.

Tove Isaksson, Arbetslivsresurs

 

12.10 – 13.10 Lunch

 

13.10 – 14.00 På vilket sätt kan forskning rädda liv och förebygga personskador?

Folksam forskar både på trafik- och idrottsskador. Genom att belysa skillnader i personskade- och olycksrisker, även för olika kön och åldersgrupper, ökar Folksam kunskapen och bidrar till skadeförebyggande åtgärder. Inom idrottskadeforskningen har till exempel ”Hjärntrappan” tagits fram tillsammans med Ridsportförbundet, vilken är en rehabiliteringsmetod för hjärnskador som nu används flitigt inom flera idrotter. Hör hur deras forskning har gjort skillnad sedan 1970-talet och fram till idag där fokus varit på att skydda från trafikskador som leder till långvarigt lidande.

Anders Kullgren, forskningschef, Folksam

                                        

14.00 – 14.50 Aktuella domar och rättsfall

Ta del av de senaste domarna och rättsutvecklingen. Finns det några nya prejudikat att förhålla sig till. Under programpunkten presenteras föreläsaren aktuella rättsfall och domar som avgjorts under året. Rättsfallen som kommer presenteras, publiceras i slutet av augusti

Maria Dahlin, bolagsjurist, Afa Försäkring
 

14.50 – 15.10 Kaffe och tårta

 

15.10– 15.40 Trafikskadenämnden – vad är på gång?

Genomgång av de senaste och vägledande besluten från nämndens råd från 2022–2023.

Peter Rigling, kanslichef, Trafikskadenämnden

 

15.40 – 16.00 En historisk tillbakablick av skaderegleringen – de senaste 25 åren

Ta del av en historisk tillbakablick. Vilka har varit de viktigaste milstolparna och hur hade det förändrat och utvecklat personskaderegleringen?

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.

Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

 

Moderatorer

 

 

Anna Valton

Teamledare Personskador
If Skadeförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Pärsson

VD
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98