Ansvarsfull hållbarhetskommunikation

Hållbarhet och hur det kommuniceras kommer alltmer att bli en affärskritisk fråga, en varumärkes-fråga och en employer branding-fråga.

 

Hållbarhet är fortsatt ett högt prioriterat område i samhället i stort och därmed även för näringslivet. Det märks inte minst i hur vi matas med hållbarhetskommunikation i olika kanaler dagligen. Samtidigt har vi nya regelverkskrav att förhålla oss till som en del av EU:s handlingsplan. Att lyckas nå ut i detta brus och samtidigt kommunicera ansvarsfullt och trovärdigt är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild samtidigt som det blivit en affärskritisk fråga och rätt använt stärka både varumärke och arbetsgivarvarumärke.

 

Praktisk information

Kursen hålls digitalt och på plats i Stockholm. Lokal för deltagande är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
Stockholm

 

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig brett till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, marknadsföring, kommunikation eller andra roller som på något sätt hanterar, ansvarar eller arbetar med hållbarhet eller marknadsföring och kommunikation.

 

 

Utformning

Under kursen blandar vi teori med konkreta workshopövningar, där du får omvandla teori till praktik. Som deltagare ger det dig bättre insikt i olika behov och krav kopplat till hållbarhetskommunikation. Du kommer att få ökad förståelse för hur du på bästa sätt kommunicerar ert hållbarhetsarbete på ett trovärdigt, relevant och inspirerande sätt samt känna trygghet och inspiration att skapa kommunikation utan vare sig greenwashing eller greenhushing. Du kommer att få ta del av praktiska råd kopplat till hållbarhetskommunikation. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

 

Innehåll

  • Hur skapar du ansvarstagande, engagerande och inspirerande hållbarhetskommunikation
  • Hur du med stöd i ert hållbarhetsarbete skapar relevant, inspirerande och varumärkesbyggande kommunikation
  • Hur olika målgrupper förhåller sig till hållbarhet och hur du når fram till dessa
  • Hur du når ut i bruset och skapar förtroende och engagemang – internt och externt
  • Vad lagstiftningen och frivilliga regleringar säger om hur du får kommunicera hållbarhet
  • Triggers och mentala hinder som kan vara i vägen för hållbarhetsbudskap att nå fram
  • Hur du hittar rätt inriktning på din kommunikation och undviker greenwashing och greenhushing

 

 

Kurslärare och föreläsare

 

Kristin Lundén

Hållbarhetsstrateg, Brid Agency


Kristin Lundén är hållbarhetsstrateg och rådgivare på Brid. Hon har under de senaste åren utvecklat hållbarhetsverktyg, varit kursledare inom hållbar affärssutveckling på yrkeshögskolor samt granskat företags hållbarhetsarbete. Kristin har tidigare bland annat varit hållbarhetschef på Münchenbryggeriet där hon jobbade med omställningsarbete och kommunikation. Hon är ordförande i Nätverket Hållbar Besöksnäring.       

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97