Open Finance

- En försäkringsbransch i förändring!

 

Seminariet erbjuder en plattform för nätverkande för alla som arbetar med digitalisering och Fintech eller andra ämnen relaterade till Open Finance. Seminariet vänder sig brett till dig som idag ansvarar eller arbetar med utveckling inom området eller som vill lära sig mer.

 

Program

 

09.00 - 09.15 Seminariet öppnas 

 

09.15 - 10.00 Användningen av Open Finance i Sverige och kommande reglering

Finansinspektionen presenterar den kartläggning över användningen av öppna finansiella tjänster i Sverige som avslutades före sommaren inklusive marknadens och inspektionens syn på möjligheter och risker. Avslutningsvis en överblick av kommande EU-reglering på området samt Finansinspektionens reflektioner på förordningen för åtkomst till finansdata, kallad FiDA-regleringen.

Klas Malmén, Senior Samordnare Innovationscenter och Mikael Dahlin, Finansinspektionen

 

10.00 - 10.15 Paus

 

10.15 - 10.45 Paneldiskussion - Open Finance i den svenska försäkringsbranschen

Vilka utmaningar står den svenska försäkringsbranschen inför när det kommer till att följa nya regulatoriska krav och vilka åtgärder kan vidtas för att garantera kompatibilitet samtidigt som en positiv kundupplevelse bevaras? Ta del av några bolags perspektiv och syn på Open Finance.

Per Widemar, VD, ICA Försäkring, Klas Malmén, Senior Samordnare Innovationscenter, Finansinspektionen och Emma Kindblom, Head of Strategy, Dina Försäkring

 

10.45 - 11.30 Konsumentbeteenden och digitala upplevelser

Anpassning av det föränderliga landskapet av konsumenters förväntningar i en digital värld. Vilka är de viktigaste trenderna och drivkrafterna som formar konsumenters förväntningar i en digital värld och hur kan man anpassa sig som finansiell leverantör för att på bästa sätt kunna möta dessa förändrade krav? 

Stina Engström, Senior Service Designer/Business Development, Swish

 

11.30 – 12.00 Vilka användningsområden möjliggör Open Finance?

EIOPA:s diskussionsunderlag visar på möjligheter inom områden som konsumentvälfärd och tillsynsövervakning - viktiga områden i en bransch där rapportering spelar en stor roll. Vi granskar de användarfall som har identifierats i arbetet med att utveckla regelverket och presenterar de möjligheter som finns för att dra nytta av dem.

Emil Lagerstedt-Karlsson, VP Insurance & Insurtech, Insurely

 

12.00 – 13.20 Lunch + nätverkande13.20 - 13.55 Prissättning och Open Finance

Open Finance förväntas påverka många av försäkringsföretagens nyckelprocesser. En av dessa är prissättning, där trenden idag är att i högre grad kundanpassa pris och produktinnehåll.  Hur påverkas framtidens prissättning inom skadeförsäkring och hur kan svenska försäkringsföretag förbereda sin prissättningsprocess? Vilka möjligheter och risker kan Open Finance öppna upp för inom prissättning? 

Alexander Erikssson, Senior Manager, Advisense

 

13.55 – 14.25 Viktiga lärdomar från Open Banking

Open Banking har förändrat finansbranschen de senaste åren. Genom att ge tredjepartsleverantörer tillgång till finansiella data och tjänster via APIer har Open Banking möjliggjort nya affärsmodeller, nya kundupplevelser och ökad konkurrens på marknaden. Vad har bankerna hittills lärt sig och hur kan dessa lärdomar appliceras för Open Finance

Johan Skarman, Head of Open Banking, Länsförsäkringar Bank AB

 

14.25 – 14.45 Paus och fika

 

14.45- 15.15 Paneldiskussion - Open Finance - ur ett konsumentperspektiv.

På vilket sätt kan Open Finance gynna kunderna genom ökad transparens, kontroll och tillgång till finansiella tjänster och produkter. Vi diskuterar även utmaningar och möjligheter med att hantera och analysera stora mängder finansiella data, inklusive frågor relaterade till dataskydd.

Per Widemar, VD, ICA Försäkring, , Emma Kindblom, Head of Strategy, Dina Försäkring och Stefan Thelenius Försäkringsspecialist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

 

15.15 - 15.45 Frågestund + sammanfattning av dagen.

 

Moderator

Gunnar Hirschfeldt

Head of Insurance Analytics & Quantitative Services, Advisense

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se
08-522 789 91