Nätverk Båtförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

Nätverket tar utsikt mot de utmaningar och de olika kraven som ställs på försäkringsbranschen mot privatmarknaden för båtförsäkring. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter och branschkollegor. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna och ambitionen är att både fånga upp trender inom försäkring men även utvecklingsområden.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar likt dina egna.

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket passar dig som idag arbetar som till exempel produktutvecklare, skadeexpert, teamledare, extern kommunikation eller specialist för båtförsäkring.

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

  • Världsläget just nu, inflations- och kostnadsökningar i kombination med att antalet försäkringsbedrägerier ökar – hur påverkas försäkringsbranschen? Kan bedrägerier öka vid lågkonjunktur?
  • Digitalisering i allt från kundresor till skadeflöden vad innebära det och vad krävs för försäkringsbolag när ett gemensamt register för båtar saknas?
  • Hur kan vi jobba proaktivt för färre skador och när skadan väl inträffat verka för en hållbar skadereglering?

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98