Nätverk Governance i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före!

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar som governance-frågor i försäkringsbranschen.

Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som governance-ansvarig, governance-koordinator, kvalitetsansvarig, compliance manager, bolagsjurist eller liknande inom ett försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag eller försäkringsförmedlare.

 

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Leverantörsstyrning – uppföljning av tredjepartsleverantörer inom bland annat outsourcing
 • Nya roller inom governance – samarbetet med nya roller inom dataskydd, hållbarhet och informationssäkerhet i etablerade processer kring intern styrning och kontroll
 • Beslutsfattande – arbetssätt och processer för väsentliga beslut inom bolaget, inkl. POG och utlagd verksamhet
 • Upprättande av effektivt årshjul för hantering, utvärdering och rapportering av intern styrning och kontroll
 • Ramverk för process- och kontrollarbete

 

 

 Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

 

Nätverksledare

 

Carina Knöös

Konsult och ägare, Knöös Konsulting AB

Carina är rådgivare i frågor rörande bland annat företagsstyrning/governance och compliance i finansiella företag, främst försäkring. Hon har varit verksam inom den finansiella branschen sedan 2002 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och governance/intern styrning och kontroll. Carina har bland annat varit chefsjurist på Länsförsäkringar Stockholm.

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91