Nätverk Sjuk och olycksfallsförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk med stort utrymme till diskussion och erfarenhetsutbyte med branschkollegor

 

Nätverket erbjuder en gemensam mötesplats att diskutera aktuella och områdesspecifika nyckelfrågor, utmaningar, juridiska aspekter och branschpraxis. På nätverksträffarna får du både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med sakkunniga och erfarna experter inom området. Du får dessutom en unik möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kollegor i försäkringsbranschen som ställs inför liknande frågeställningar som du gör. Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas önskemål om innehåll och du har därför goda möjligheter att påverka vilka ämnen ni tar upp på träffarna.

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med produktutveckling, skadereglering, försäkringsmedicinsk utredning eller liknande roll för sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Du bör ha intresse av att bidra till diskussioner och dela med dig av din kompetens. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men för att du ska få bästa behållning av nätverket rekommenderar vi att du arbetat med sjuk- och olycksfallsförsäkring i några år.

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll och nätverkets innehåll anpassas löpande. Under våren kommer bland annat nedan diskussionsämnen att diskuteras:

  • Hur ser Konsumenternas försäkringsbyrå på de produkter som finns på marknaden? Vad är återkommande frågor till dem från kunderna?
  • Hur ser Försäkringskassan på de förändringar som genomfördes då vårdbidrag blev omvårdnadsbidrag 2019? Hur har det påverkat föräldrar med sjuka barn?

 

Vad du får som deltagare

  • Erfarenhetsutbyte och ett diskussionsforum med andra kompetenta kollegor i branschen
  • Möjlighet att diskutera aktuella ämnen
  • Kompetensutveckling
  • Nya kontakter

 

Nätverksledare

 

Zara Lindberg

Produktansansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

Zara har arbetat med personförsäkring i 25 år, framför allt med produktutveckling men även försäkringsmedicinsk riskbedömning, digitalisering och utbildning. Zara har varit många år på Trygg-Hansa och innan det Holmia. Idag är hon produktansvarig på Dina Försäkringar. Vikten av att göra personförsäkring relevant och lätt att förstå är det som engagerar henne allra mest. Zara har också uppdrag för Svenska Försäkringsföreningen som lärare och moderator.

 

 

Maria Hultman

Produktspecialist sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa

Maria har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har bl a arbetat med försäljning, skadereglering, underwriting, utbildning och produktutveckling. Maria brinner för att förvalta och vidareutveckla sjuk- och olycksfallsprodukter med kunden i fokus. Förutom många år på Trygg-Hansa har Maria erfarenhet från Holmia och Gjensidige. Hon är också engagerad i Trygg-Hansas forskningsstiftelse. 

 

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98