Nätverk Motorförsäkring

 

Bli en del av ett unikt nätverk för dig som arbetar med motorförsäkringar - och ligg steget före

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar med motorförsäkringar.

Nätverkets syfte är att erbjuda en gemensam mötesplats att diskutera motorförsäkringspecifika nyckelfrågor och utmaningar, juridiska aspekter på motorförsäkring och rådande branschpraxis. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med sakkunniga och erfarna experter inom motorförsäkringsområdet.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Du får en unik möjlighet att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som har en specialist- eller ledarfunktion inom motorförsäkring och motorskadereglering.

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Exempel på innehåll

 • Motorskadereglering – historiskt och i dag
 • Nya motordrivna fordon och självkörande bilar
 • Bedrägerier inom motorförsäkring
 • Trafikskadereglering
 • Gröna kortsamarbetet och fjärde Motordirektivet
 • Kompetens och kunskapsförstärkning inom motorförsäkring

 

Mycket stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål varvid nätverksträffarnas innehåll inte är fastställda fullt ut. Ovannämnda diskussionsämnen ska ses som exempel.

 

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk & nya kontaktytor i branschen
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
 • Stor möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men för att du bäst ska kunna dra nytta av, och även bidra till, nätverket bör du varit verksam i din roll några år.

Praktiskt infromation: För dig som deltar fysiskt, genomförs nätverksträffen i Svenska Försäkringsföreningens egna lokaler på
Karlavägen 108, 6 tr

 

Nätverksledare

 
Nina Vikenslätt

Chef Underwriting Motor, Dina Försäkringar

Nina är i sin nuvarande roll Chef för Underwriting Motor på Dina försäkringar, och har även sedan tidigare haft ledande roller inom motorförsäkring, skadereglering och framförallt utlandsreglering. Utöver detta är Nina engagerad i olika typer av utbildningsfrågor. Med bakgrund som pedagog har Nina arbetat 15 år med utbildning inom skolan. Sedan dess har Nina bytt bransch och utvecklar nu både interna och externa utbildningar inom försäkringsområdet, samt driver olika nätverk. 

 

 

Gästföreläsare

Under nätverket kommer gästföreläsare att medverka.

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98