Livteknik och tjänstepension

Kurs i legala ramverk för livförsäkringsverksamhet

 

Kursens syfte är att ge dig som deltagare kunskaper i livförsäkringsteknik, riskbedömning och begrepp och definitioner inom tjänstepension. Kursen passar bra för dig som vill bygga på dina kunskaper i försäkring men även vill lära dig mer kring olika tjänstepensionslösningar, begrepp och definitioner.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom livförsäkring på försäkringsföretag, valcentraler eller som försäkringsdistributör. Den är anpassad för alla som är praktiskt verksamma inom ekonomi, redovisning, rådgivning, försäljning, produktutveckling eller administration av livförsäkringsprodukter. Syftet är att den ska ge dig den baskunskap som delas av hela försäkringsbranschen och som är en förutsättning för kommunikation och samarbete mellan försäkringsbranschens centrala aktörer.
Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Innehåll

Kursen utgår från hur ett försäkringsföretag fungerar och för att ge förståelse för dess begreppsvärld. Kursdagarna blandar föreläsningar i teori med praktiska och numeriska exempel. Du kommer att få ta del av praktiska råd som du kan använda och ha som stöd vid t.ex., produktgodkännande, krav- och behovsprövning och rådgivning. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 • Legala ramverk för livförsäkringsverksamhet
 • Livförsäkringsteknik och riskbedömning
 • Begrepp och definitioner (efterlevandeskydd, premiebefrielseförsäkring)
 • Produktmixen i liv- och fondförsäkring
 • Flytträtt och återköp
 • Riskförsäkringar
 • Tjänstepensionens former och pensionslöften
 • Förmånsbestämd jmf med premiebestämd försäkring
 • Kollektiv avtalsbunden och ej avtalsbunden
 • Lösningar för ledningsgrupp, tiotaggare, tjänstemän och arbetare
 • Avdragsregler och kompletteringsregler 

 

Kursledare/föreläsare


 

Richard Blom

Aktuarie

Richard Blom har varit verksam som aktuarie i 30 år på olika befattningar, huvuddelen av tiden som rådgivare i eget bolag. Han är verksam såväl inom livförsäkring som inom skadeförsäkring, och har arbetat mycket internationellt. Under hela sin yrkestid har han undervisat, och också författat.

 

 

Lars Fornell

Pensionskonsult, Pensionskonsult Fornell AB

Lars har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1984.
Han har varit pensionsspecialist på försäkringsbolag i många år och kommer senast från Skandia där han har arbetat sedan 2002. Hans expertis är traditionell förvaltning med gedigen kunskap kring förmånsbestämd försäkring.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97