Hållbarhet och klimatrisker

Vilka risker finns och hur kan vi förstå dess effekter?

 

EU har genom sin handlingsplan för hållbara finanser verkat för att många nya och komplexa regelverk inom hållbarhet har införts, och ytterligare reglering kommer att implementeras. Förutom regelverk som till exempel disclosureförordningen och de nya redovisningsreglerna i CSRD, har även särskilda regler specifikt inom försäkringsbranschen införts. Bland dessa regler märks kanske särskilt kraven på att hantera hållbarhets- och klimatrisker inom försäkringsbolagens riskhanteringssystem. Bolagen ska även beakta hållbarhets- och klimatrisker inom den egna ORSAn.

För att kunna möta regelkraven på ett effektivt, praktiskt och framgångsrikt sätt krävs att bolagen förstår vad hållbarhets- och klimatrisker faktiskt är – på riktigt – bortom alla svårtydda paragrafer och artiklar. Kursen behandlar därför även forskningen bakom klimatförändringar och omställningsrisker, i syfte att ge deltagarna en ökad och genuin förståelse för hur bolagen kan arbeta med detta i sin praktiska verksamhet. Kursen siktar på att öka insikt om de bakomliggande företeelserna och hur framtida scenarier kan se ut.

Genom att kombinera presentationer om forskning om klimatrisker med genomgång av aktuella regelverk och praktiska övningar, ges du en god grund för att navigera anpassningar till klimatrelaterade risker.

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som jurist, kapitalförvaltare, hållbarhetsspecialist, produktspecialist eller andra som på något sätt hanterar, ansvarar för eller arbetar med hållbarhet. Kursen passar även dig som arbetar med hållbarhet inom ramen för företagsstyrningen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Utformning

Denna heldagskurs innehåller en variation av aktiviteter och gott om tid för reflektion och diskussion. De centrala delarna är presentation om forskning inom området klimatrelaterade risker, genomgång av aktuella regelverk och diskussionsövningar utifrån konkreta fall.

 

Innehåll

 • Vad är hållbarhets- och klimatrisker?
  • Att hantera komplexa och svårlösta problem som är svåra att definiera och innehåller stor osäkerhet.
  • Olika typer av klimatrisker
 • Vad är klimatomställning och vad ställs samhället om till?
  • Olika typer av framtidsscenarier
  • Ansvarsfördelning
 • Hållbarhetsrisker utifrån regelverksdefinitioner
 • Försäkringsbolagens krav att hantera hållbarhetsrisker inom riskhanteringssystemet
 • Hållbarhetsrisker i ORSAn
 • Redovisningsregler och hållbarhetsrisker

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan.

 

Kursledare

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, främst inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med hållbarhetsfrågor, dataskydd, avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen

 

 

Linn Rabe

PhD i miljövetenskap 

Linn Rabe har en PhD i miljövetenskap och forskar i miljösociologi. Hennes forskning och undervisning handlar om risk och kris i det moderna samhället. Hennes akademiskt intresse omfattar frågor som rör förvaltning och fördelning av miljöresurser, inklusive miljöproblems negativa konsekvenser i form av olika risker. Linn har även lång erfarenhet från civilsamhället där hon arbetat både nationellt och internationellt med klimatförändring, omställningsfrågor och lokal anpassning.

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91