Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet 2024

Mötesplatsen för dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar - ta del av den senaste utvecklingen inom området

 

Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet är mötesplatsen för dig som som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

Program

 

09.00 – 09.10 Seminariet öppnas 

 

09.10 – 09.30 | Möjligheten att använda genetiska tester i försäkringssammanhang 

Vem som ska få efterforska genetisk information är strikt reglerat i svensk lagstiftning. Hur har regelverket för försäkringsbolag utvecklats över tid och vad gäller idag?

Marie Hosinsky, Ekonom, Svensk Försäkring

 

09.30 – 10.30 | Genetiska sjukdomar

Genetiska sjukdomar och möjligheten att i förväg veta vilka som riskerar att insjukna kan få en stor påverkan på sjukförsäkring både för kunderna och för försäkringsbolagen. Vad är senaste nytt om genetiska sjukdomar? Hur ställs diagnoser, vilka tester kan göras och hur kan tidiga behandlingar påverka och förhindra sjukdom?

Maria Johansson Soller, överläkare, docent vid Klinisk genetik och genomik, Medicinsk diagnostik (MDK), Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har speciellt intresserat sig för pediatriskt genetiska och fosterdiagnostiska frågeställningar. 

 

10.30 – 10.50 | Paus
 

10.50 – 11.50 | Lägre invaliditet efter höftleds- och knäoperationer

Forskning, nya operationstekniker och utveckling av höft- och knäledsproteser har givit resultat. Patienter som opererats på senare tid får en bättre funktion än tidigare vilket medfört förändringar i det medicinska tabellverket.  Vad är för tekniska framsteg som lett fram till denna utveckling?  Hur ser det förväntade resultatet ut för en patient som opererats, vad kan påverka detta och vilka risker finns för sämre utfall?

Per Wretenberg professor i ortopedi, Örebro universitet. Som överläkare har han främst arbetat med höft- och knäleder, och fokuserar nu på högt utvecklad teknik vid insättande av höft- och knäproteser. Han är även försäkringsmedicinsk rådgivare i Personförsäkringsnämnden

 

11.50 – 12.50 | Lunch
 

12.50 – 13.50 | Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå beskrivs ibland som tolken mellan kund och försäkringsbolag. De granskar och jämför också försäkringar. I vilka ärenden kontaktas Konsumenternas rörande sjuk- och olycksfallsförsäkring? Vad vill de klaga på och när blir det missförstånd? Vi får också status på hur det går med den nya barnförsäkringsjämförelsen.

Jenny Sparring, jurist och Håkan Carlsson, jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

 

13.50 – 14.30 | Folkhälsa i ett förändrat klimat

Klimatförändringen medför att förekomsten av extrema väderhändelser såsom värmeböljor, torka och översvämningar ökar. Ett förändrat klimat medför även förändringar i ekosystemen som påverkar var och när växter och djur förekommer. Vilken påverkan har detta på människors hälsa? Hur ser det ut idag och vad kan vi vänta oss i Sverige framöver? Hur väl rustade är vi som samhälle inför dessa förändringar? Vilka grupper är mest sårbara och hur kan vi som medborgare, myndigheter och samhälle förbereda och anpassa oss för att minska klimatförändringens påverkan på hälsa?

 Karin Ljung Björklund, ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning samt enhetschef på Enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten. 

 

14.30 – 14.50 | Paus
 

14.50 – 15.50 | Barnfetma är ett av våra största hot mot folkhälsan idag - vad kan vi göra åt detta?

Medvetenheten om barnfetma har ökat men mycket återstår att göra. Barnfetma medför kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, cancer och för tidig död. Det är mycket farligare att utveckla fetma tidigt jämfört med i medelåldern. Barnfetma är den enda kroniska sjukdom som barn lider av som inte med självklarhet tas om hand av barnläkare. Varför är det skillnader i andel barn med fetma i olika delar av landet? Hur kan nya behandlingsmodeller mot fetma utvecklas? Vilka nya forskningsresultat hoppas vi se framöver för att hjälpa barn och unga att få ett hälsosamt liv?

Claude Marcus, barnläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor verksam vid Karolinska Institutet.

 

15.50 – 16.00 Avslutning av moderatorerna
 

 


Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm

 

 

Moderatorer

 


Zara Lindberg

Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

Zara har arbetat med personförsäkring i 25 år, framför allt med produktutveckling men även försäkringsmedicinsk riskbedömning, digitalisering och utbildning. Zara har varit många år på Trygg-Hansa och innan det Holmia. Idag är hon produktansvarig på Dina Försäkringar. Vikten av att göra personförsäkring relevant och lätt att förstå är det som engagerar henne allra mest.

 

 

 

 

Maria Hultman

Produktspecialist sjuk- och olycksfallsförsäkring, Trygg-Hansa

Maria har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och har bl a arbetat med försäljning, skadereglering, underwriting, utbildning och produktutveckling. Maria brinner för att förvalta och vidareutveckla sjuk- och olycksfallsprodukter med kunden i fokus. Förutom många år på Trygg-Hansa har Maria erfarenhet från Holmia och Gjensidige. Hon är också engagerad i Trygg-Hansas forskningsstiftelse.

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98