Juridiken kring personskadeförsäkring

Introduktion av Försäkringsavtalslagen med inriktning mot personförsäkringar

 

Kursen går igenom juridiken med främst försäkringsavtalslagen (FAL) som bas och med fokus på de kapitel som rör personförsäkringar. Kursen riktar sig till dig som arbetar med villkorsstyrda personförsäkringar oavsett i vilken yrkesform.

Under dagen kommer vi bland annat att gå igenom försäkringsbolagets förpliktelser: Vad som gäller vid avtalets tecknande, när en skada inträffar, regler kring uppsägning och även vilka regler som gäller vid skaderegleringen. Vi kommer även att tala om vad som är ett olycksfall i försäkringsvillkorens mening och vad som händer vid eventuellt felaktig utfästelse och eller utbetalning samt regler kring dödsfallsersättning och förmånstagarförordnande. Dessutom går vi igenom vad vi bör tänka på vid de oklara försäkringsfallen vid personförsäkringar, samt hur de uppmärksammas.

 

Vem passar kursen för?

Kursen har en bred målgrupp bland annat förmedlare, personskadereglerare, produktägare, specialist eller i en ledande befattning inom personskadeområdet eller du som vill fördjupa sig inom ämnet.

 

Innehåll

 • Reglerna kring försäkringsbolagets förpliktelser (informationsskyldighet, för- och efterköpsinformation m.m.)
 • Försäkringsbolagets Informationsskyldighet under försäkringstiden  
 • Kontraheringsplikten - vad gäller vid ej fullgod hälsa?
 • Vad gäller när ett ärende ska regleras? Vad händer om försäkringsbolaget inte reglerar i tid? 
 • Upplysningsplikten och konsekvenser om försäkringstagaren lämnar oriktiga uppgifter
 • Förpliktelser försäkringsbolaget respektive försäkringstagaren har
 • Reglerna kring riskbedömning, vid t.ex. information om genetiska information och symtom uppvisade innan försäkringen tecknades
 • Ändring av ersättningsbesked, under vilka förutsättningar?
 • Preskription vid personförsäkring
 • Regler om förmånstagarförordnande
 • Diskriminering och försäkring i personförsäkringssammanhang

 

Det här säger tidigare deltagare om kursen

 

"Mycket kunnig föreläsare, energisk och inspirerande."

"Mycket bra genomgång och bra diskussioner."

"Bra och genomtänkt [kurs]. Christina var grym!"

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. 
 

 

Kursledare


Christina Lamm

Försäkringsjurist, Trygg-Hansa

Christina Lamm arbetar som försäkringsjurist på Trygg-Hansa med särskild inriktning mot personförsäkringar på villkorsmässig grund. Christina har arbetat med personskador sedan 1999. I arbete som försäkringsjurist ingår rådgivning, villkorsarbete, interna utbildningar samt att företräda försäkringsbolaget i domstolar och ARN. Christina Lamm är en erfaren föredragshållare och har även hållit externa utbildningar och föredrag. Christina Lamm har mångårig erfarenhet av personförsäkring både teoretisk och praktisk. Kursen är särskilt framtagen för att försöka besvara de frågor du kan tänkas ha under ditt arbete med villkorsstyrda försäkringar.

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98