Årsmöte Svenska Försäkringsföreningen

För personliga medlemmar och ansvariga för företagsmedlemskap

 

Som personlig medlem eller ansvarig för ert företagsmedlemskap hos Svenska Försäkringsföreningen är du varmt välkommen att delta på vår årsstämma 2024. För att delta behöver du anmäla dig.

Under årsstämman kommer föreningens ordförande Patricia Seidel Garpedal och VD Stefan Pärsson även att reflektera kring det föregående året, inledningen av 2024 samt blicka framåt.

Vi kommer att skicka ut en detaljerad bekräftelse närmre årsstämman till dig om du är anmäld och är medlem. Bekräftelsen innehåller årsmöteshandlingarna samt lokal för årsmötet eller länk till om du ska delta digitalt.

Varmt välkommen!
Styrelsen i Svenska Försäkringsföreningen