Program Underwriting

Unikt försäkringsprogram med fokus på riskhantering, bedömning och analys

 

Programmet riktar sig till dig som önskar få en djupare kunskap kring risk- och premiebedömning och delarna bakom. Syftet med programmet är att på ett objektivt sätt och med så mycket information som möjligt kunna analysera olika företagsbehov ur både ett risk- och försäkringsperspektiv.

 

Vem passar programmet för?

Programmet vänder sig till dig som önskar en fördjupad kunskap av riskbedömning ur ett försäkringsperspektiv eller till dig med behov av fördjupad kunskap inom risk- och försäkringshantering, som kan användas i ditt dagliga arbete. Programmet har en bred målgrupp och vänder sig till bland annat till underwriters, skadechefer, riskansvariga eller produktutvecklare. 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

Innehåll 

 

Riskhantering

Du får lära dig att göra en djupare behovsanalys av olika kunders verksamheter, vad risk management innebär för dessa och hur det kan appliceras. Vi går igenom olika strukturer av återförsäkring och vilken påverkan det får på försäkringsbolagens riskurval. Du stärker din analysförmåga baserat på tillgänglig information samt förmåga att tillgodose sig ny information.

 

Prissättning och riskbedömning

Du får en djupare insikt bakom risk- och premiebedömningsmekanismerna bakom egendoms- avbrotts- och ansvarsrelaterade försäkringar samt juridiken kopplat till dessa. Vi väver ihop kunskaperna från den första kursen för att göra ett antal praktikfall där vi analyserar olika företags och behov som ligger till grund till förslag för riskhanterings- och försäkringsprogram.

 

Företags- och omvärldsanalys

Lär dig att utläsa och analysera olika företags årsredovisningar och tolka olika nyckeltal. Vi går igenom vilken påverkan konjunkturen får för försäkringsbranschen både nationellt och internationellt.

 

Motor och transport

Programmet innehåller en genomgång av motor och transport samt riskhantering. Vi tittar på olika regelverk och verktyg för att få en bättre förståelse kring hur motor- och transportförsäkring fungerar i praktiken.

 

Läsa delar av programmet?

Vill du läsa delar av programmet, kontakta vår projektledare (se kontaktuppgifter längre ned) för att stämma av dina behov och anpassa programmet efter det.

 

Vad får jag som deltagare?

  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Efter programmet

Efter genomfört program har du fördjupat dina kunskaper i risk- och premiebedömning. Du får med dig verktyg att identifiera och analysera risker och lösa olika problemställningar såväl ur ett kundperspektiv som ur ett yrkesperspektiv utifrån din roll. Du tar med dig en bättre förmåga att argumentera för olika sätt att se på risk och att approchera dem. 

 

Diplomering

Efter fullföljd utbildning delas diplom ut. 

 

 

Programansvarig

 

En bild som visar Människoansikte, person, leende, porträttAutomatiskt genererad beskrivning

Johan Berg 

Grundare av InsTalk AB, Försäkringsförmedlare och Branch Manager Construction på Brim/Gallagher

Johan har mer än 20 års erfarenhet från försäkringsbranschen från både försäkringsbolag och förmedlarbolag och har arbetat med bl a portföljanalys, prissättning, produkt- och villkorsutveckling. Han föreläser regelbundet inom privat sektor och håller även utbildningar inom företagsförsäkring och riskhantering. Han har medverkat inom podcasts kring riskhantering och är en av experterna på forumet företagande.se, där han regelbundet skriver artiklar inom aktuella frågor som rör företagande och försäkringar.

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se
08-522 789 91