Villkorstolkning

Kurs i tolkning och utformning av försäkringsvillkor

 

Försäkringsavtalet är en särpräglad avtalstyp där allmänna civilrättsliga regler inte alltid är direkt tillämpliga. Försäkringsvillkor reglerar åtaganden vid framtida händelser på grund av orsaker som kan vara skiftande och svårförutsägbara. Dessutom har många försäkringsvillkor sin grund i historiska erfarenheter och formuleringar som gör att både ordval och syfte numera kan framstå som oklar.

 

Innehåll

Kursen behandlar och har fokus på tolkning och utformning av standardiserade försäkringsvillkor. Ni kommer bland annat att arbeta med och få svar på följande frågeställningar:

  • Vad krävs för att standardiserade försäkringsvillkor ska införlivas med det individuella försäkringsavtalet?
  • Vilka faktorer spelar störst roll och har inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor?
  • Hur förhåller sig dessa tolkningsfaktorer till varandra?

 

Under kursen får du en presentation av en överskådlig modell som på ett övergripande sätt skildrar hur arbetet med villkorstolkning kan bedrivas på ett systematiskt sätt. Mot denna bakgrund diskuteras även frågan om försäkringsvillkoren kan anses vara utformade på ett ändamålsenligt sätt eller om villkorsutformningen bör ändras.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig brett till dig som kommer i kontakt med tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor – du arbetar till exempel som skadereglerare, produktutvecklare, försäkringsjurister, advokater, försäkringsförmedlare med flera.

 

Målet med kursen är att:

Skapa förutsättningar för att frågor om tolkning av försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning ska hanteras på ett enhetligt sätt.

Stödja rättssäkerheten vid försäkringsbolagens skadehantering.

Klargöra vad en villkorsskrivare bör tänka på för att standardiserade villkor i största möjliga utsträckning ska tolkas i enlighet med villkorsskrivarens avsikt.

 

Litteratur

I kursen ingår boken "Tolkning av försäkringsvillkor" (2 uppl, Stockholm, 2020), skriven av kursledaren Marcus Radetzki

 

Kursledare

 

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

 


Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98