Presentationsteknik i framkant

– på plats, på distans och med hjälp av AI

Vi är många som med jämna mellanrum håller presentationer i olika former. Men hur kan vi göra dem ännu bättre? Hur skapar och använder vi mer kommunikativa PowerPoints? Hur kan AI hjälpa oss att effektivisera förberedelsearbetet?

Denna kursdag ger dig konkreta verktyg, praktisk träning och insikter för att utveckla din presentationsteknik. Du får en grundläggande genomgång i de moment som ingår i att presentera inför grupp. Allt med syfte att du ska få ökad genomslagskraft i dina presentationer.

 

Utformning

Teori varvas med praktik, konkreta presentationsexempel och utmaningar. Kursdagen kan med fördel ses som en ”hands-on”-möjlighet inför en presentation du snart ska hålla.

 

Innehåll

  • Förberedelser, struktur och storytelling
  • Att anpassa innehåll till målgruppen
  • Att göra det svåra enklare att ta till sig – visuell kommunikation
  • AI som verktyg i förberedelsearbetet
  • Att skapa och använda en powerpoint
  • Anpassning till rummet, det fysiska eller digitala
  • Praktisk övning i framträdandeteknik
  • Presentationspsykologi

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm (valet gör du i din anmälan), men fokus kommer ligga på deltagarna på plats då vi kommer genomföra en del praktiska övningar. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som håller presentationer oavsett ämne, internt och/eller externt. Målgruppen kan vara kollegor, ledningsgrupp eller kunder. Det kan vara inför en mindre grupp eller en större åhörarskara. Du bör ha viss erfarenhet, men framför allt en vilja att nå längre med dina presentationer.

 

Efter kursen

Efter kursen kommer du få direkt användning av verktyg och insikter för tydligare och bättre presentationer. Du får även en kortare dokumentation som stöd för ditt fortsatta arbete.

 

Kursledare

Marcus Höök Senior rådgivare, Agera Kommunikation AB.

Marcus är utbildad inom praktisk retorik och framträdandeteknik och är verksam som utbildare, talartränare och senior rådgivare på Agera Kommunikation AB. Han har mer än 20 års erfarenhet av att stötta och stärka individer som ska hålla presentationer internt och externt, bl. a. inom branscherna bank, försäkring, telecom och it. Med egen erfarenhet av 1 000-tals framträdanden och bredden i de uppdrag han haft, finns det få utmaningar han inte har hanterat inom sitt område.

 

 

Sagt om Marcus av tidigare kursdeltagare

”Den bästa kursen jag gått på”

”Tänk att få med sig så mycket att använda både i på-plats och på-distans presentationer”

”Jag vill presentera mer. Det trodde jag inte innan jag gick den här kursen”

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98