Nätverk Compliance i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande erbjuder Svenska Försäkringsföreningen ett  unikt nätverk för dig som arbetar med compliance inom försäkringsbranschen.

Nätverket har inriktningen regelverkstillämpning och regelefterlevnadsfunktionens arbete och roll i försäkringsbolag. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom försäkringsområdet.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig till personer som arbetar med regelverk i försäkringsföretag, exempelvis i regelefterlevnadsfunktionen eller första linjens compliance.

 

Förkunskaper

Det krävs inga egentliga förkunskaper men för att du ska bäst kunna dra nytta och även bidra till nätverket bör du varit verksam i din roll ett tag.

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Exempel på innehåll

 • Hög tid att granska regelefterlevnad avseende IDD; var finns de största riskerna och hur kan en granskning utformas
 • Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen - hur kan regelefterlevnadsfunktionen på bästa sätt bistå styrelsen för att säkerställa regelefterlevnad
 • Compliance-metodik; regelverket ger stor frihet vad beträffar arbetssätt, och här presenteras en metod för att arbeta effektivt och ändamålsenligt i funktionen
 • På Finansinspektionens agenda; vilka aktuella budskap finns från tillsynsmyndigheten.   
 • Regelverksuppdateringar

   

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Nätverksledare
 

Catrina Ingelstam 

Rådgivande konsult inom styrnings- och finansområdet, Creatme AB

Catrina är ekonom och har lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom finans- och försäkringsbranschen och har bland annat ansvarat för implementeringen av Solvens 2. Sedan tre år tillbaka är Catrina engagerad i ett antal styrelseuppdrag och risk- och revisionsutskott samt bedriver egen konsultverksamhet inriktad på stöd och rådgivning till styrelser och ledning inom styrnings- och finansområdet.

 

 

Malin Björkmo 

Founder and Partner, Björkmo Advisors AB

Malin arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Euro Accident, Itello och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Disciplinnämnden försäkringsdistribution. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97