Nätverk Dataskyddsombud i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande erbjuder Svenska Försäkringsföreningen ett unikt nätverk för dataskyddsombud inom försäkringsbranschen.

Nätverket erbjuder en mötesplats för utbildning, erfarenhetsutbyte och diskussioner gällande juridisk praxis, aktuella frågeställningar och praktisk hantering av dataskyddsregelverket inom den svenska försäkringsbranschen. På nätverksträffarna får du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper med kunniga och erfarna experter inom både dataskydds- och försäkringsområdet.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Mål

Målet med nätverket är att öka dina kunskaper om regelverk, juridisk praxis och praktisk hantering av dataskyddsfrågor inom den svenska försäkringsbranschen. Detta för att skapa affärsnytta i din egen verksamhet och få verktyg för hur du kan jobba med de nya regelverken.

Målet är att skapa en dynamisk mötesplats med erfarenhetsutbyte, diskussioner, utveckla kompetensen och skapa kontaktytor, som lever över tid.

 

Exempel på innehåll

 • Konsekvensbedömningar i praktiken
 • Hantering och bedömning av personuppgiftsincidenter
 • Governance - hur styrs och organiseras dataskyddsarbetet bäst inom verksamheten och hur ska dataskyddsombudets roll se ut?
 • Riktlinjer och policies inom dataskydd – vilka behöver finnas och hur kan de integreras med andra styrdokument?
 • De registrerades rättigheter – hur ska de bäst hanteras i praktiken? Vilka verktyg finns och fungerar de?
 • Integritetskänslig personuppgiftsbehandling via cookies – strategier för informationsgivning och inhämtande av samtycke

 

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Nätverksledare
 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna är specialiserad på dataskyddsförordningen och dess tillämpning inom finansiell sektor, och är en uppskattad utbildare och nätverkesledare bland annat på detta område. Hon anlitas som externt dataskyddsombud (DSP/DPO) av flera företag och ger även löpande stöd och råd till finansiella företag i den operativa verksamheten. Det kan handla om att ta fram olika risk- och konsekvensbedömningar (DPIA, LIA, TIA), utreda personuppgiftsincidenter och ta fram informationstexter och cookie banners. Anna är även specialiserad inom företagsstyrning/governance och försäkringsdistribution, och är rådgivare till flera finansiella aktörer på det området. Hon har ett stort teknikintresse och arbetade som elektronikingenjör i försvaret innan hon utbildade sig till jurist.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97